Scouterna presenterar Värsta rapporten

VF_logga

Den 5 mars arrangerade Scouternas riksdagsnätverk ett seminarium på temat mångfald och likabehandlingsarbete, inom ramen för projektet Värsta fördomen. Under seminariet presenterade Scouterna  Värsta rapporten, en undersökning om normer och maktstrukturer inom Scouterna.

Varje år arrangerar Scouternas riksdagsnätverk seminarier. Vårens seminarium tog utgångspunkt i Värsta rapporten, vars syfte är att göra Scouterna till en ännu öppnare organisation än vad den är idag. Under seminariet presenterades rapporten av Scouternas projektkoordinator Anton Landehag. Därefter var det paneldebatt med bland andra genusvetaren Sofia B Karlsson, skribenten Kawa Zolfagary och Scouternas ordförande Martin Björgell.

Scouterna publicerar Värsta rapporten

Värsta rapporten är en undersökning om begränsande praktiker, normer och maktstrukturer inom Scouterna. Undersökningen ställs mot en rikstäckande Novus-undersökning av attityder i mångfaldsfrågor. Rapporten visar på hur fördomar och normer samspelar och bidrar till exkludering både inom Scouterna och i samhället i stort.

Hela programmet för Värsta fördomen-seminariet »

Ladda ner Värsta rapporten och Novus-undersökningen »

Se filmen från seminariet på Värsta fördomens hemsida » 

Med Värsta fördomen tar vi ställning

Scouterna står för mångfald. Vi vill vara en förening för alla barn och ungdomar som vill ha en fritid med friluftsliv, social gemenskap och ledarskapsträning, oavsett bakgrund och förutsättningar. Med Värsta fördomen tar Scouterna ställning som en antirasistisk organisation som verkar för allas lika värde och etnisk mångfald.

Projektet uppmuntrar till dialog för att vi ska se oss själva och våra egna fördomar, både som organisation och på individnivå. Genom att bjuda in scouter och andra unga mellan 13 och 18 år till dialogträffar lyfter vi frågor kring normer, fördomar och värderingar knutna till rasism. På så sätt gör vi tillsammans Scouterna till en organisation där fler känner sig hemma.

Bakgrund Värsta fördomen

Scouterna driver projektet Värsta fördomen tillsammans med Stiftelsen Expo, Röda Korsets Ungdomsförbund och Ungdom Mot Rasism. Projektet pågår under tre år med avslutning i september 2015 och finansieras av PostkodLotteriet.