Scouterna och Sveaskog inleder samarbete

svesakog_o_scouterna

Scouterna och Sveaskog inleder samarbete med målet att fler ska få chans att uppleva och lära känna naturen. Bland annat ska flera av Sveaskogs ekoparker och dess fina utkiksplatser, vandringsleder och lägerplatser kartläggas och dokumenteras genom att 360-kameror lånas ut till scoutkårer runtom i Sverige.

Partnerskapet sträcker sig över tre år där Sveaskog och Scouterna i samverkan kommer att genomföra olika projekt och aktiviteter som bidrar till ökat välmående, inkludering och kunskap om natur och allemansrätt. Inledningsvis ska flera av Sveaskogs ekoparker och deras fina utkiksplatser, vandringsleder och lägerplatser kartläggas och dokumenteras. Det görs av scouter som med hjälp av trackingutrustning/360-graderskamera filmar och laddar upp vandringslederna på scouttrails.com

– Vi är mycket glada att få Sveaskog som partner. De har både naturrummet och expertkunskaperna att bidra med och tillsammans hoppas vi kunna locka fler ut i naturen, sprida kunskap om allemansrätten och ge fler möjlighet att testa scouting på olika sätt. Det ska vara enkelt att uppleva scouting och känna sig trygg i svensk natur, säger Petra Lindskog, generalsekreterare på Scouterna.

Mångfaldsarbete en del av projektet

En stor del av partnerskapet går också till Scouternas inkluderings- och mångfaldsarbete och syftar till att öppna upp skogen för fler personer med liten eller ingen erfarenhet av svensk skog och natur. Detta kommer göras genom gemensamma aktiviteter mellan Sveaskog och Scouterna i ekoparkerna runt om i Sverige.

Kommande aktiviteter och evenemang kommer att annonseras i Scouternas kanaler senare under 2019.

Detta är Scout Trails

Scout Trails är ett delprojekt som är ett nytt sätt att digitalt kartlägga leder och rastplatser med hjälp av en 360-graderskamera.

Detta är en ekopark

En ekopark är ett större sammanhängande skogslandskap med höga naturvärden där hotade arter kan leva och sprida sig vidare. Minst 50 procent av ytan är alltid avsatt för naturvård i varje ekopark, men på resten av ytan tillåts ett hållbart skogsbruk. Bland ekoparkerna finner vi också flera av våra viktigaste friluftsskogar som även skapar förutsättningar för en ökad naturturism. Ekopark Omberg i Östergötland var Sveaskogs första ekopark och invigdes 2003. Idag tar Sveaskog hand om 37 ekoparker från norra till södra Sverige.

Vill ni i kåren låna en kamera?

Kontakta Scouternas kommunikatör linnea.wedelin@scouterna.se

Har ni frågor om samarbetet?

Kontakta Scouternas generalsekreterare petra.lindskog@scouterna.se