Scouterna nu anslutna till WAGGGS och WOSM

WSJ2007World Scout Jamboree 2007

Scouterna är nu formellt en medlemsorganisation i både flickscoutorganisationen WAGGGS och pojkscoutorganisationen WOSM. Avståndet mellan svenska scouter och världen är nu mindre än någonsin.

Sedan WAGGGS världsstyrelsemöte i helgen är Scouterna formellt en del av de båda världsscoutorganisationerna WAGGGS och WOSM. Det innebär att den nya riksorganisationen Scouterna har tagit över medlemskapet från den tidigare paraplyorganisationen Svenska Scoutrådet.

– Alla scouter i världen är medlemmar i en världsorganisation. I Sverige är alla pojkar medlemmar i WOSM och alla flickor är medlemmar i WAGGGS. Man är medlem genom en scoutorganisation i sitt eget land, och världsorganisationerna erkänner bara en medlemsorganisation per land. Förut har Sveriges medlemsorganisation varit Svenska Scoutrådet, där de olika scoutförbunden varit medlemmar. Eftersom alla scouter i Sverige nu är medlemmar i Scouterna istället för Svenska Scoutrådet var den naturliga följden att Scouterna ansökte om att ta över SSR:s roll som medlem i WAGGGS och WOSM. Nu har alltså båda världsscoutorganisationerna godkänt Scouternas ansökan och våra nya stadgard, säger Josefine Larsson, Scouternas ordförande.

 

Medlemskapet i de båda världsorganisationerna kan på pappret se ut som en abstrakt formalitet, men det innebär att vi har helt andra förutsättningar att bedriva scouting och ger varje enskild scout möjlighet till internationella äventyr.

– Genom vårt medlemskap i världsorganisationerna har vi möjlighet att påverka scouting över hela världen. Vi kan fatta gemensamma beslut om vilken riktning vi vill att scouterna i världen ska röra sig men också försöka föra fram de värderingar vi arbetar extra mycket med i Sverige. Alla scouter i Sverige får dessutom möjlighet att delta på internationella arrangemang såsom World Scout Jamboree. För den enskilde scouten kanske överflyttningen av medlemskapet från SSR till Scouterna inte märks jättetydligt, det viktigaste är nog att man känner att man är en del av en internationell gemenskap. Men världen har kommit närmre scouten, både genom omstruktureringen av Scouterna i Sverige och det förändrade medlemskapet. Flera beslutsnivåer har tagits bort, nu är det kåren som direkt åker på Scouternas stämma och kan besluta även om internationella frågor, säger Josefine Larsson.

Att Scouterna nu har tagit över medlemskapet i världsorganisationerna innebär att vi kan fortsätta det viktiga påverkansarbete vi drivit på internationell nivå under många år.

– Svenska scoutrådet har haft stor betydelse för vår aktiva närvaro i världen. Bland annat genom att arbeta med frågor som mänskliga rättigheter och genom Världsscoutjamboreen där vi fick chansen att visa upp svensk scouting. Vi hoppas att Scouterna ska kunna fortätta detta påverkansarbete och att vi samtidigt lär oss av våra andra vänner runt om i världen för att göra Scouterna i Sverige bättre. Scouterna kommer till exempel att delta med en delegation på världsorganisationernas Europakonferenser senare i år, där vi hoppas på spännande frågor att diskutera, säger Josefine Larsson.