Scouterna medverkar i Almedalen valåret 2018

Modiga samtal

 

I Almedalen möts vi för modiga samtal om hur vi kan ta tillvara på barn och ungas engagemang! Utgångspunkt för samtalen är resultatet i Lägereldsrapporten, som Scouterna presenterat under våren. Välkomna!

Modiga samtal kring lägerelden – hur kan vi ta tillvara barn och ungas engagemang?

Vi vill bygga ett samhälle där allas röst är lika mycket värd, där barn och unga får ta plats och bli lyssnade på. Där människor skapar rum för möten och utveckling. Vi vill lyfta barns och ungas perspektiv i samhällsdebatten med avstamp i Scouternas ”Lägereldsrapport” som visar massor av hopp. Och en hel del förtvivlan. Därför bjuder Scouterna och Raoul Wallenberg Academy in dig till vår lägereld i Almedalen. Det är där det riktiga samtalet äger rum.

Vi samlar ledare för Europaparlamentet, WWF, Järvaskolan, Changershub och Ungdomsperspektivet kring lägerelden och samtalar om vad barn och unga tycker är viktigt och hur vi gemensamt kan hitta verktyg för att inkludera dem i beslutsprocesser och verksamheter. Hur kan vi sänka åldersgränsen för vilka som kan delta i samhällsdebatten och påverka vår omvärld? Vilken fråga ser unga som viktigaste valfrågan? Hur bygger vi tillsammans ett hållbart samhälle?

Välkommen till lägerelden där vi samtalar, grillar äpplen och marshmallows. Samtalet leds av Sarah Scheller, generalsekreterare Raoul Wallenberg Academy och Henrik Almén, talesperson på Scouterna och ordförande i RW Differencemakers.

Panel:

  • Scouternas unga talespersoner
  • Anna Maria Corazza Bildt, Ledamot, Europaparlamentet
  • Håkan Wirtén, Generalsekreterare, WWF
  • Amir Sajadi, Entreprenör, Järvaskolan
  • Victoria Escobar, Co-founder, Changershub
  • Erica Karlsson, Ungdomsperspektivet

Datum: 3 juli
Tid: Elden tänds 16.30 och samtalet sker 17.00-18.15
Plats: Vid grillplatsen nedanför Botaniska trädgården vid Visby strandpromenad
Mer info på Facebook-evenemanget »

Modiga samtal om demokrati – hur tar vi tillvara barn och ungdomars engagemang?

Vilken är ungas viktigaste valfråga, hur kan unga engagera sig och hur kan vi mobilisera oss för skapa förändring? Här lyfter vi barn och ungas perspektiv på skola, fritid, hälsa, demokrati och framtid med avstamp i Scouternas lägerledsrapport av barn och unga med barn och unga.

Hur lyfter vi barn och ungas röst i samhället, vilka frågor har lyfts under veckan och hur medmänskliga har samtalen varit?

Raoul Wallenberg Academy och Scouterna bjuder in till ett samtal om demokrati och om hur vi kan ta tillvara barn och ungas engagemang.

Samtalet leds av Sarah Scheller, generalsekreterare Raoul Wallenberg Academy och Henrik Almén, talesperson på Scouterna och ordförande i RW Differencemakers.

Datum: 5 juli
Tid: 9-10 (frukost från 08.30)
Plats: Ideella trädgården, Birgers gränd 7, ingång från Almedalen
Mer info på Facebook-evenemanget »

Frågor?

Kontakta Sara Zachrisson, Scouterna, +46 720 782 614, sara.zachrisson@scouterna.se. eller Martina Högberg, Raoul Wallenberg Academy, + 46 70-729 91 31, martina.hogberg@rwa.se.

Scouternas lägereldsrapport

Här kan du läsa mer om Lägereldsrapporten »

Här kan du se vloggen där scouter intervjuar makthavare »