Scouterna hoppas på förändring i Boy Scouts of America

Regnbågsscouternas flagga. Foto: Nicklas Centring

Den här veckan har den amerikanska scoutorganisationen Boy Scouts of America, BSA, årsmöte. De ska då besluta om de ska behålla eller ta bort sin policy om att öppet homosexuella inte får vara medlemmar i organisationen.

Policyn är kritiserad från flera håll, både från scoutorganisationer i andra länder som Sverige och från amerikanska scouter.

Svenska Scouterna tar ställning i frågor som är viktiga för barn och unga, och driver aktivt kampen om ungas rättigheter i Sverige och i världen. När amerikanska BSA i veckan fattar beslut om sin uppmärksammade medlemspolicy aktualiseras åter frågan om mänskliga rättigheter för barn och unga i världen.

– För oss i Sverige är det en självklarhet att Scouterna ska vara en öppen och tillgänglig mötesplats där alla unga kan vara sig själva i en trygg och säker miljö, säger Josefine Larsson, ordförande för Scouterna.

Svenska Scouterna påverkar internationellt

Både svenska Scouterna och amerikanska BSA är medlemmar i världsscoutorganisationen World Organization of the Scout Movement, WOSM. Vårt medlemskap i WOSM och den internationella flickscoutorganisationen World Association for Girl Guides and Girl Scouts, WAGGGS, ger oss en unik möjlighet att i dialog möta scouter från hela världen och påverka globalt i en riktning som förbättrar ungas rättigheter. Genom att vara förebilder kan vi visa vägen för en framtid där mänskliga rättigheter är en självklarhet för alla.

– I Sverige är det självklart att alla får vara med i Scouterna, oavsett kön, etnicitet, kulturell bakgrund, sexuell läggning eller identitet, ålder eller trosuppfattning. Det kommer vi alltid fortsätta arbeta för ska gälla över hela världen. Därför tycker vi att det är väldigt positivt att frågan nu kommit upp till diskussion inom BSA. Vi hoppas naturligtvis att policyn förändras, men då det endast gäller de unga medlemmarna är det är fortfarande bara ett första steg mot att alla ska få vara med i Scouterna i USA, säger Josefine Larsson.

Svenska Scouterna verkar för hbtq-frågor i Sverige och världen

Ett exempel på svenska Scouternas aktiva arbete för att alla unga ska kunna vara sig själva och känna sig välkomna i scoutrörelsen är nätverket Regnbågsscouterna som varit aktiva sedan 2001. Regnbågsscouternas uppgift är att vara en intern opinionsbildare och utbildare i hbtq-frågor i scoutrörelsen, och att visa omvärlden att Scouterna tar hbtq-frågan på allvar. När svenska Scouterna 2011 var värdar för Världsscoutjamboreen arrangerades det första officiella mötet för hbtq-personer på ett världsscoutarrangemang, med deltagare från alla världsdelar.

Driver flera projekt

Scouterna driver också flera projekt som syftar till att arbeta med normer och fördomar i samhället. Ett exempel är Värsta fördomen som drivs ihop med Röda Korsets Ungdomsförbund, Ungdom mot rasism och Stiftelsen Expo som syftar till att diskutera värderingar och fördomar med fokus på etnicitet.

Osäker vardag för unga homosexuella i världen

Fortfarande är vardagen för unga homosexuella osäker runt om i världen. I över 70 länder är homosexualitet förbjudet enligt lag, och även i vår närhet upplever många det svårt att växa upp som ung utanför en heterosexuell samhällsnorm. I den studie som EU:s byrå för grundläggande rättigheter presenterade nyligen svarar 57 procent av unga hbtq-personer att de upplevt sig diskriminerade under det senaste året. Hela 26 procent svarar att de blivit utsatta för våld eller hot de senaste fem åren. Scouterna i Sverige vill därför verka som en positiv förebild och röst i samhällsdebatten.

Bakgrund till Boy Scouts of Americas beslut

BSA har verksamhet för både tjejer och killar

Boy Scouts of America, BSA, är en av de största ungdomsorganisationerna i USA med 2,7 miljoner unga scouter och 1 miljon vuxna ledare och volontärer som medlemmar. Majoriteten av de unga scouterna är killar, men trots sitt namn har BSA även verksamhet för tjejer från tonåren och uppåt. De flesta tjejer som är scouter i USA är dock istället medlemmar i den amerikanska flisckscoutorganisationen, Girl Scouts of the United States of America.

BSA har uteslutit homosexuella medlemmar

BSA har en medlemspolicy om att inte tillåta öppet homosexuella som medlemmar. Det har förekommit fall där scouter uteslutits ur BSA när det kommit fram att de varit homosexuella. 1999 stämde James Dale, som 1990 inte längre fick vara scoutledare sedan hans sexuella läggning kommit fram i en tidningsintervju, BSA. I delstatens domstol vann Dale, men BSA överklagade beslutet och refererade till grundlagens skydd för medlemsorganisationer och till ett rättsprejudikat från 1984 om att kunna sätta egna medlemskriterier och policyer. I juni 2000 dömde Högsta domstolen till BSA:s fördel med röstsiffrorna 5-4. Läs mer om rättsfallet på amerikanska Wikipedia.

Medlemspolicyn utreds internt

Sedan dess har flera interna utredningar genomförts i BSA om medlemspolicyn, den senaste 2010-2012. BSA:s medlemspolicy har även varit uppe för diskussion inom WOSM. Vid Världskonferensen 2002 debatterades den av flera länder. Vid motsvarande årsmöte våren 2011 väcktes frågan igen efter ett yrkande från det parallella ungdomsforumet, där årsmötets unga delegater samlades kring frågor som ungdomsinflytande och mänskliga rättigheter. Under årsmötet tog Sverige en ledande roll i det uttalande som senare gjordes från Världsscoutstyrelsen gällande mänskliga rättigheter, samt i bildandet av en internationell arbetsgrupp som till nästa världsscoutkonferens i Slovenien 2014 ska ta fram mer underlag i hur WOSM kan arbeta med mänskliga rättigheter.

Styrelsen ger årsmötet möjligheten att avgöra om policyn

Tidigare i år diskuterade BSA:s styrelse om de skulle stryka den exkluderande medlemspolicyn, men valde att skjuta beslutet till årsmötet som alltså hålls den här veckan. Förslaget till årsmötet gäller att öppna upp för att alla unga scouter – men inte ledare eller vuxna volontärer – oavsett sexuell läggning ska kunna vara medlemmar. Läs mer om förslaget till beslut på BSA:s hemsida.

Svenska Scouterna fortsätter kämpa

Oavsett hur BSA:s årsmöte beslutar kommer svenska Scouterna att fortsätta arbeta för unga människors rättigheter i Sverige och i världen. Även vid ett positivt beslut återstår arbetet med att också ledare och vuxna volontärer ska ges fulla rättigheter i USA. På samma sätt fortsätter arbetet också på hemmaplan där svenska Scouternas styrelse deltar i pridetåget på WestPride i Göteborg den 2 juni i en hyllning till alla de unga scouter som runt om i världen fortsätter arbeta för öppenhet och tolerans.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>