Scouterna deltog aktivt i Almedalens debatter

almedalen guleed

Varför vill scouter bli chefer? Hur jobbar Scouterna med integration? Under Almedalsveckan deltog Scouterna i en rad olika seminarier och paneler om bland annat ledarskap, kommunikation och mångfald. Engagemanget ledde till en nominering till Hetast i Almedalen.

Motiveringen till utmärkelsen Hetast i Almedalen löd ”för att de (Scouterna) syns med sitt påverkansarbete i flera sammanhang, en medspelare i samhällsbygget”. Syftet med priset är att inspirera fler att bli aktiva i samhällsdebatten. Här är en sammanfattning av Scouternas närvaro i seminarier och paneldebatter under den soliga veckan i Visby.

Integration genom aktiv fritid

Varje år kommer en kvarts miljon människor till Sverige, som anknytning, skyddsbehövande, studerande eller arbetskraft. Men hur skapas det möjligheter för fler idéer från eldsjälar i civilsamhället att få slå rot och hur kan myndigheter vara ett stöd?

Det var frågor som diskuterades i ett seminarium arrangerat av Migrationsverket. I panelen fanns utöver Scouternas generalsekreterare Katarina Hedberg representanter från Migrationsverket, Somalia bandy och Myndigheten för ungdom och civilsamhälle (MUCF).

– I Scouterna har vi en väldigt stark värdegrund, där en av delarna handlar om allas lika värde – vi är en rörelse där alla barn är välkomna och får vara med. Oavsett hur man ser ut eller funktionalitet. En sådan grundvärdering sätter sig hos alla som är med hos oss, sa Katarina Hedberg.

Lena Hallberg, MUCF, kände sig stolt över att höra organisationer berätta om goda exempel.

– Jag har inte specialkompetens för att driva projekten, där är civilsamhället experterna! Vi måste vara ödmjuka inför det och lyssna in, sa Lena Hallberg.

– Vi har ett normkritiskt synsätt i och med vårt projekt Värsta fördomen. Vi når många i unga som får chansen att ställa sig frågor om vilka normer de tar för givet? I Scouterna utbildar vi barn och unga att förstå vilka normer de uppfinner och hur de blir av med skygglappar, sa Katarina Hedberg.

Caroline Henjered var överväldigad över hur civilsamhället redan arbetar med inkludering:

– Jag är imponerad! Jag har en del att lära av det engagemanget, sa Caroline Henjered.

Styrelsens utmaningar i ideella organisationer

Martin Björgell från Scouternas styrelse deltog i Grant Thorntons seminarium om utmaningar för styrelser i ideella organisationer. De andra deltagarna i panelen var representanter från Friskis och Svettis, Alzheimerfonden, Kvinna till kvinna och Rädda barnen.

– I Scouterna får man vara med från åtta års ålder. Redan i tonåren får man ofta ett styrelseuppdrag i den lokala scoutkåren. I Scouterna bygger vi engagemang och kunskap vilket gör oss till både folkbildningsaktör och fritidsverksamhet. Det är unga som naturligt bygger hela Scouterna. Det gör att Scouternas nationella styrelse inte har något existensberättigande om det inte vore för lokala föreningar, för de 65 000 scouterna som upplever äventyr och kompisar i en verksamhet som är så bra att de inte kan tänka sig något roligare, sa Martin Björgell.

Paneldeltagarna vittnade om ungefär samma utmaningar i att vara en del av styrelsen i en ideell organisation.

– Det blir bättre om styrelsen inte behöver ha rollen att leda och driva allting i organisationen, det ska medlemmarna redan ha gjort. Styrelsen behöver hitta former för dialogen och skapa mötesplatser för att utveckla demokratin. Styrelsen ska känna att de gör det som medlemmarna vill. Ett exempel är de 6000 medlemmar som i olika faser genom dialog och workshops bidrog i framtagandet av Scouternas nya strategi. Det innebär att 10 procent av våra medlemmar var aktivt delaktiga inte bara i att ta beslutet utan att faktiskt ta fram innehållet, berättade Martin Björgell.

Martin deltog även i Grant Thorntons seminarium om hur de ideella organisationerna möter dagens behov och om vad som krävs i framtiden för att attrahera medlemmar och givare.

Kommunikation som ökar mångfalden

Hur bra är vi på att göra kommunikation över gränserna? Hur ser verkligheten ut? Hur jobbar reklambranschen och civilsamhället med en kommunikation som ökar mångfalden? Dessa frågor utgjorde utgångspunkten i ett seminarium arrangerat av Resumé och Scouterna. I panelen fanns Scouternas generalsekreterare Katarina Hedberg, nystartskonsulenten Guleed Mohamed och representanter från Kapi, Comviq, Moderaterna och Göteborgspostens ledarredaktion.

– Att förändra bilden och föreställningen om hur en scout ser ut, det gör man bäst genom att ta plats. Vi har bland annat startat kårer i Tensta och Rinkeby. Vi pratar generaliserande, men vi måste veta vilka det handlar om. Jag är född i Sverige, men är jag fortfarande invandrare? Vi gör oss en tjänst om vi släpper etiketterna och fokuserar på samtalet – och ställer frågan ”vem är du?”, sa Guleed Mohamed som är nystartskonsulent inom Scouterna.

Diskussionen kom att handla mycket om kommunikation, fördomar och hur man når ut till fler och språkets betydelse. Och hur det kan skapa en rädsla för att göra fel i sin kommunikation.

– I Scouterna skapar vi mötesplatser och vi behöver finnas i hela Sverige. Vi är 1100 scoutkårer, men har fläckar på kartan. Vi började med att titta inåt – hur ser vår rörelse ut? Det var inte en överraskning att rörelsen inte speglar samhället. Det vill vi göra, sa Katarina Hedberg.

Ungas syn på ledarskap och chefsrollen

Delaktighet, tydliga värderingar och eget ansvar – både i att leda sig själv och andra samt tid för reflektion lyftes fram som viktiga ingredienser av panelen vid diskussion kring ämnet ”Vem vill bli chef?” om ungas syn på ledarskap och chefsrollen. Scouterna arrangerade seminariet tillsammans med Ledarna. Inbjudna i panelen var Handelshögskolan, Spotify och King.

– Vi tillämpar ett värdebaserat ledarskap i Scouterna. Redan från åtta års ålder, i mindre grupper och tillsammans. Om inte alla kommer fram har vi inte klarat uppgiften – det handlar om att hjälpa andra att utveckla andra för att tillsammans kunna lyckas, sa Cecilia Borg, scout och Product Owner på King.

Scouternas ledarskap lyftes fram som trendigt, modernt och i tiden. Nyckeln till framgången – delat ansvar i tidig ålder, små grupper med ett tydligt mål att leverera tillsammans och vanan i att samlas för reflektion. Och inte minst att lära genom att göra. Samtalet tog utgångspunkt i undersökningar av Novus och Ungdomsbarometern.

Undersökningarna visade att fler av de som identifierar sig som scouter vill ha en ledarroll i framtiden och grundar det främst på att få andra att växa och själva kunna vara med och påverka snarare än en hög lön och karriär.

– Efter varje övning sammanfattar vi vad som hände och varför samt vad vi kan lära av det. Vi lär oss tidigt att ta feedback något man har nytta av framåt. Transparens är viktigt! Och styrkan i att man får misslyckas. Det finns ett inbyggt feedbacksystem i Scouterna – alla delar med sig runt lägerelden på kvällen om vad som har hänt, hur det gick det till och om mår alla bra och vad vi lärt oss, förklarade Cecilia Borg.

Jämställdhet och flickors rättigheter

Scouterna medverkade i två seminarier om flickors rättigheter och hur vi ska arbeta för att bli ett mer jämställt samhälle. Seminarierna arrangerades av Hungerprojektet och Flickaprojektet. Medverkande var Hannah Stanton som representerade WAGGGS.

Ledarskap och ideellt engagemang

Scouternas ordförande Gustaf Haag deltog i en paneldebatt om skillnaden mellan att vara ledare i en ideell organisation gentemot att vara ledare näringslivet.