Scouter skapar meningsfull vardag för flyktingbarn i Kongo

östrakongo2

I våras skänkte Scouterna 100 000 kr från Scouternas Världsfonder för att stötta ett projekt av och med scouterna i Nord-Kivu. Projektet gick ut på att  hjälpa barn och unga i ett av många flyktingläger i östra Kongo.

Under det senaste året har striderna mellan regeringsstyrkor och rebellgrupper i östra Kongo blossat upp i flera omgångar. Civilbefolkningen har utsatts för grova övergrepp  och fler än två miljoner människor beräknas ha flytt sina hem. En del av dem har flytt över gränsen till Rwanda eller Uganda, medan andra befinner sig i flyktingläger i staden Goma. I ett av dessa flyktingläger, Mugunga II, genomförde scouterna i Nord-Kivu ett projekt för att hjälpa barn och unga.

 

östrakongo

Gav unga stöd, nödhjälp och friluftspedagogik

Med ekonomisk hjälp från Scouternas Världsfonder kunde scouterna i Nord-Kivu genomföra projektet “Humanitarian Assistance to Vulnerable Scouts and Children Social Support in the Internal Displaced Persons Refugee Camp of Mugunga II“. Projektets syfte var att stötta 1300 ungdomar (varav 300 är scouter som också tvingats fly) med nödhjälp som mat, kläder och filtar, men också de-traumatiseringsstöd och friluftspedagogik.

Skapade fredsklubbar i flyktinglägret

Från maj till november besökte scouterna flyktinglägret fyra gånger i veckan. Vid varje tillfälle var scouter och ledare från Scouts and Guides med och skapade tio fredsklubbar. Med mellan femtio och sextio barn och unga från flyktinglägret i varje grupp sammanfördes de olika minoritetsgrupperna i fredsklubbarna.

Förmedlade livskunskap i fredsklubbarna

I fredsklubbarna lärde scouterna ut viktiga livskunskaper som t.ex. att laga mat, tvätta sig och skydda sig mot HIV. De lite mer allvarliga aktiviteterna varvades med dans, sång, trummor och fotboll. Projektet gjorde det också möjligt att dela ut skor och kläder till mer än 500 barn.

Föräldrarna är tacksamma över scouternas projekt

Projektledarna berättar att föräldrarna till barnen som fick ta del av scouternas aktiviter är mycket nöjda över vad scouterna har gjort för deras barn. Scouterna från Nord-Kivu har fortsatt att besöka flyktinglägren även efter projektets slut och en av projektledarna berättade att om det inte var för de unga scouternas vilja och engagemang hade inte projekt varit genomförbart.

Mer om Amahoro Amani och Scouternas Världsfonder

Scouterna i Nord-Kivu är en del av Amahoro Amani-projektet som arbetar med att skapa fred genom lokalt engagemang. Arbetet i flyktinglägren pågår fortfarande.

Läs mer på Amahoro Amanis hemsida

Läs Scoutnytt-reportaget Scouter stöttar utsatta flyktingbarn i Kongo

Scouternas Världsfonder stödjer scoutverksamhet i utvecklingsländer. Pengarna går till olika biståndsprojekt eller för att göra humanitära insatser vid katastrofer. Scouternas Världsfonder har ett 90-konto.

Läs mer om hur du kan bidra till Scouternas Världsfonder