Scouter kämpar mot vår tids drakar på Sankt Georgsdagen

Foto: Gabriel Hast Samils/Scouterna

Den 23 april varje år firar scouter över hela världen Sankt Georgsdagen. Utgångspunkten för dagen är berättelsen om riddaren George som genom sitt mod räddar en by från en fruktansvärd drake.

Idag tror vi kanske inte längre att drakar finns, men tillfällen att vara modig finns det gott om. En scout måste många gånger uppvisa just mod för att kunna hålla scoutlöftet och vara en hjälpsam och ärlig kompis.

Scouter har i alla tider kämpat mot fördomar

Redan när scoutrörelsen startade för mer än hundra år sedan var detta tydligt. Då handlade det om att tjugo unga scouter, från olika delar av London, fick träffas och lära sig att se bortom sina egna fördomar och förväntningar. London var redan på den tiden en uppdelad stad, där det skilde mycket mellan de olika stadsdelarna. Men i Scouterna fick de unga scouterna vara sig själva, och lära sig att med mod kämpa mot de normer och fördomar som var dåtidens drakar.

Vem är modig hjälte utanför sagans värld?

Berättelsen om Sankt Georg och draken är just en berättelse, en saga, och sagor är ofta förenklade för att bli lättare att förstå. I sagan är Sankt Georg en modig hjälte men det är inte alltid lika lätt att se och förstå vilka som verkligen är modiga hjältar utanför sagans värld. Verkligheten innehåller inga drakar och svärd men däremot mod och engagemang.

Scouterna bekämpar drakar i vår värld

På samma sätt har Scouterna i Sverige många gånger bekämpat drakar i vår värld. Inte verkliga drakar som sprutar eld – men som normer, begränsningar och fördomar om olika människor. Som för mer än femtio år sedan då Scouterna var en av de första stora organisationerna att inkludera unga med olika funktionsnedsättningar i verksamheten. Eller idag när vi engagerar oss för mångfald och jämlikhet, så att alla som vill ska få kunna vara med i Scouterna!

Det krävs mod att se bortom våra fördomar

En scout känner ansvar för sig själv och andra, så står det i Scoutlagen. Men att våga känna och ta ansvar är inte alltid lätt. Ibland krävs det att vi vågar fundera ordentligt för att försöka förstå vad andra människor känner och behöver. Vi måste våga lyssna och se bortom våra egna åsikter och fördomar – och det kräver mod.

Vad är vår tids drake?

Läs igenom scoutlagen, och fundera tillsammans över vad som är vår tids drake. Kanske är det rasism, våld i samhället, utanförskap eller fattigdom. Att någon är elak, mobbas eller är taskig. Vad kan du som scout göra, och vad borde vi som scouter göra tillsammans?

  1. En scout söker sin tro och respekterar andras.
  2. En scout är ärlig och pålitlig.
  3. En scout är vänlig och hjälpsam.
  4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat.
  5. En scout möter svårigheter med gott humör.
  6. En scout lär känna och vårdar naturen.
  7. En scout känner ansvar för sig själv och andra.

I Scouterna är vi modiga tillsammans

När vi är modiga ihop är det inte lika ensamt. Kom ihåg att om du är modig så finns det nästan 70 000 fler modiga scouter i Sverige som också kämpar mot drakarna i vårt samhälle idag. Det är vad att vara redo handlar om. Är du redo?