Redo att leda i Burundi bidrar till kvinnors ledarskap

burundi

I slutet av december landade 17 svenska scouter på Bujumburas flygplats i Burundi. Under två veckor arbetade de med ledarskapsfrågor utifrån ett kvinnoperspektiv, tillsammans med lokala scouter. Omtumlande, lärorikt och emellanåt otroligt jobbigt, sammanfattar deltagarna resan.

Redo att leda Burundi är ett utbyte mellan kvinnor i olika åldrar från Sverige och Burundi. Nätverket är en del i svensk scoutings relation med scouterna i Stora Sjöområdet och ingår i det arbete som stöds genom projektet Amahoro Amani – för freden vidare. 17 unga kvinnor från 18 år och uppåt åkte till Burundi i två veckor i slutet av december och kom tillbaka till Sverige med intryck och insikter efter inspirerande möten med scouter i Burundi.

– Det är fantastiskt att få utbyta intressanta tankar kring vårt ledarskap och vad de innebär att vara kvinna och ledare. Bara för att vi i Sverige har kommit långt i jämställdhetsfrågorna så innebär inte det att vi har de rätta svaren. Snarare kanske vi behöver fler och nya infallsvinklar som göra att vi kan utvecklas ytterligare, säger Sofia Fransson från Umeå.

Målet med Redo att leda är att få alla deltagande kvinnor att växa som individer och bidra till kvinnors utveckling inom ledarskap, för att på så sätt få dem att vilja stanna kvar inom scouterna och vara med och utveckla scoutrörelsen i Sverige och Burundi.

– Det har varit omtumlande, lärorikt, fantastiskt och emellanåt otroligt jobbigt. Vi har lärt känna ett fattigt land, med ett starkt kvinnoförtryck. Men vi har också mött en fantastisk vilja och drivkraft till att förändra, säger Therese Löf och Lisa Nilsson från Göteborg.

Under utbytet blev det tydligt hur stor skillnad scouting gör. Burundi är ett land där kvinnor automatiskt har ett mycket sämre utgångsläge än män. Inom scouting stärks unga kvinnor och män till att se problemen och att ta ansvar för jämställdhet. Dessutom sprider scouterna fred genom samhällsengagemang och lokala projekt, bland annat genom Amahoro Amani.

– Vi har överstigit språkbarriärer och missförstånd. Vi har tampats med bilden av oss själva som vita och rika. Vi har lärt oss att vi är mer lika än vi kanske först trodde. Framförallt har vi träffat ett gäng med fantastiska ledare som gav oss mer pepp och inspiration än vi någonsin kunnat föreställa oss, säger Therese Löf från Göteborg.

Nätverket Redo att leda

Årets projektresa är en del av nätverket Redo att Ledas verksamhet, som också gjorde en liknande utbytesresa under påsken 2012. Målet har varit och är att identifiera framgångsfaktorer inom kvinnligt ledarskap och stärka kvinnors roll genom ledarskap i Stora Sjöområdet. Dessutom verkar projektet för att skapa en plattform för svenska kvinnor i Scouterna för att diskutera och nätverka inom dessa berörda frågor. På så sätt ökar förståelsen för andra kulturer och skapar vägar för erfarenhetsutbyte och dialog. Det ökar möjligheterna att se positiva effekter av integration och mångfald i våra samhällen.

Läs mer om Redo att leda

Läs mer om Redo att leda-deltagarnas upplevelser på bloggen Internationell Scouting.

Projektet Amahoro Amani

Med på resan var också ett filmteam som samlar material till filmer om projektet Amahoro Amani. Under 2014 färdigställs filmerna och de kommer att handla om att göra internationella utbyten och mötas över gränser i internationella scoutsammanhang. Filmerna kommer att kunna användas t.ex. som inspiration för ledarteam, arrangemangsteam och kursteam.

Amahoro Amani är ett samarbetsprojekt mellan Scouterna i Sverige och Scout- och Guideorganisationer i Burundi, Rwanda och Östra Kongo. Samarbetet fokuserar på fredsförebyggande arbete och lokalt samhällsengagemang.

– Oförutsägbarheten, att en aldrig vet vad som kommer att hända förrän det faktiskt händer, är också det som gör regionen så fantastisk. Det som saknas i punktlighet och effektivitet kompenseras det för i engagemang, glädje och nyfikenhet, berättar Elin Orvik från filmteamet.

Läs mer om filmteamets utmaningar och upplevelser i Burundi

Läs mer om projektet Amahoro Amani

Läs artikeln om Scouternas aktivitetspaket för samhällsengagemang FN