Råd och tips för uthyrning av scoutstugor och lokaler

house-2151102_1280

Scouterna, scoutkårer, scoutdistrikt och andra organisationer i scoutrörelsen äger och förfogar över ett stort antal stugor och lokaler. En stor del av dessa stugor och lokaler går att låna eller hyra av personer och organisationer inom och utanför scoutrörelsen.

Under året 2017 har flera uthyrare i scoutrörelsen haft problem med oönskade hyresgäster som, ibland under falska premisser, hyrt en lokal. För att underlätta för kårer, distrikt och andra i scoutrörelsen har Scouterna tagit fram en lista med goda råd kring uthyrning och utlån.

Kom ihåg att det alltid är den som äger eller förfogar över en stuga eller lokal som avgör vem eller vilka som får låna eller hyra.

Ladda ner Råd och tips för uthyrning av lokaler här >>