Ordförande i Boy Scouts of America vill upphäva förbud mot homosexuella ledare

Regnbagsscouternas-flagga-428x286px

Robert Gates, ordförande i Boy Scouts of America, öppnar för att häva förbudet mot homosexuella ledare. Svenska scoutrörelsen har länge drivit frågan i den internationella scoutrörelsen och välkomnar beskedet.

Just nu hålls Boy Scouts of Americas (BSA) sitt årliga möte i Atlanta. BSA:s ordförande Robert Gates uttalade sig där om förbudet mot homosexulla ledare. Han öppnade för att förbudet bör upphävas. I så fall kommer homosexuella i hela USA att kunna vara scoutledare, precis som redan sker i New York.

– Vi välkomnar självklart Robert Gates förslag om att förbudet för homosexuella att vara ledare inom Boy Scouts of America ska upphävas, säger Katarina Hedberg generalsekreterare inom Scouterna.

– För oss i Sverige är det och har alltid varit en självklarhet att vår rörelse är öppen för alla som delar vår värdegrund oavsett kön, sexuell läggning och etnisk bakgrund. Det här är en fråga som vi från Sverige har drivit under många år i den internationella scoutrörelsen. Vi ser mycket positivt på att dessa diskussioner nu ger resultat, säger Katarina Hedberg.

2013 beslöt BSA att homosexuella får vara medlemmar i organisationen, dock inte ledare.

Från förbud till diskussion

  • 1978 bestämde BSA att förbjuda öppet homosexuella ungdomar inom verksamheten.
  • 1991 gick BSA ut med att ”homosexuellt beteende” inte går ihop med deras motsvarighet till det svenska scoutlöftet och scoutlagen samt att homosexuella inte är önskvärda förebilder för scouter.
  • 1993 grundades Scouting for All (SFA), ett amerikanskt nätverk som värnar om likabehandling oavsett sexualitet, ungefär som de svenska Regnbågsscouterna.
  • Scouts for Equality (SFE) grundades 2012.
  • I maj 2013 ändrades stadgarna efter en omröstning inom BSA, av de 1400 röstberättigade representanterna var 61 procent för att häva förbudet mot gayscouter, 38 procent röstade emot.
  • I januari 2014 trädde de nya stadgarna i kraft. Homosexuella scouterna ska enligt stargarna uteslutas automatiskt ur BSA när de fyller 18 år.
  • I maj 2015 öppnar Robert Gates, ordförande i BSA, för att förbudet mot homosexuella ledare ska upphävas

Mer läsning om BSA – från förbud till diskusson

Läs artikeln om Gay Pride i New York i tidningen Scout 2 2014 »

Scoutnytt: USA godkänner homoscouter »

Scoutnytt: Scouterna hoppas på förändring i BSA »