Öppna ditt hjärta på fredsdagen

Hjärta_vitt

På Scouternas fredsdag den 21 september 2014 uppmanar vi alla scouter att öppna sina hjärtan, att sträcka ut en hand till de som behöver en hand att hålla i, och att gå från ord till handling.

”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.” Så lyder den första punkten i Förenta Nationernas universella deklaration om de mänskliga rättigheterna. Men orden måste bli mer än bara ord. På Scouternas fredsdag den 21 september 2014 uppmanar vi därför alla scouter att öppna sina hjärtan, att sträcka ut en hand till de som behöver en hand att hålla i, och att gå från ord till handling.

Scouterna kan förbättra världen

Vi lever i en tid då stora konflikter, inbördeskrig och katastrofer drabbar människor, som därför söker sin tillflykt i ett annat land. I detta har Sverige ett ansvar, och vi som scouter en möjlighet att göra en insats för att förbättra och underlätta livssituationen för många människor – både ute i världen och här hemma i Sverige.

Årets budskap lyfter situationen för asylsökande

I årets fredsbudskap lyfter vi särskilt situationen för de som är asylsökande – människor som av olika anledningar tar sig till Sverige för att söka skydd. Som asylsökande i Sverige måste en ansöka om uppehållstillstånd i landet, så kallad asyl, för att få tillåtelse att stanna.

Många som söker asyl i Sverige kommer från områden eller provinser där de utsatts för våld, hot, förföljelse eller diskriminering. Likaså flyr många människor för att deras grundläggande mänskliga rättigheter kränks, på grund av exempelvis deras sexualitet, kön eller sexuella läggning. Flera av dessa har ofta erfarenheter av trauma och utsatthet, och det blir då extra viktigt att välkomna med en trygg miljö att vistas i här.

Scouterna skapar plats för alla i samhället

Scouterna är en organisation som är öppen för alla. Vi ser därför att vi har en roll att spela för att välkomna och erbjuda fler asylsökande en möjlighet att bli en del av vår gemenskap. Genom att tidigt kunna få kontakt med Scouterna kan vi underlätta för de som flytt att hitta sin plats i ett nytt samhälle och i ett nytt land.

Vi erbjuder en trygg och säker miljö

Scouterna anser att alla människor har rätt till sina grundläggande och okränkbara rättigheter, så som de definieras i de globala överenskommelser vi skrivit under. Det gör att vi också anser att alla, oavsett legal status, ska ha rätt att finnas i en trygg och säker miljö. Vi tror att Scouterna kan vara den miljön, och uppmanar därför varje scout och scoutkår i landet att göra något konkret för att underlätta för de tusentals människor som nu flyr till Sverige.

Varje scout kan göra skillnad – och tillsammans kan vi förändra och förbättra världen. Gör det!

Scouthälsningar,

Martin Björgell och Josefine Larsson
Scouternas ordföranden

Aktivitetstips för Scouternas fredsdag

Alla aktiviteter nedan finns fritt att använda sig av i Scouternas aktivitetsbank. www.aktivitetsbanken.se

Spårarscouter (8-9 år)

Den vita pricken – en aktivitet om att känna sig utanför och vad utanförskap innebär.

Den vita pricken »

Varför finns flyktingar i Sverige? – en aktivitet för att få de yngsta att reflektera över hur det känns att fly från sitt hemland

Varför finns flyktingar i Sverige? »

Upptäckarscouter (10-11 år)

Den vita pricken – en aktivitet om att känna sig utanför och vad utanförskap innebär.

Den vita pricken »

Resenärer – en aktivitet om att utmana fördomar och att fundera på hur vi bemöter andra människor.

Resenärer »

Äventyrarscouter (12-14 år)

Resenärer – en aktivitet om att utmana fördomar och att fundera på hur vi bemöter andra människor.

Resenärer »

Hindret – ett rollspel om att vara på flykt.

Hindret »

Utmanarscouter (15-18 år)

Flykten – ett rollspel om att vara på flykt

Flykten »

Roverscouter (18-25 år)

Flykten – ett rollspel om att vara på flykt

Flykten »

Så gjorde vi – tips från de som redan gjort en insats

Enskede scoutkår gör skillnad för ensamkommande flyktingbarn

Läs artikeln om Enskede scoutkår »