Nu har handlingarna inför Scouternas stämma släppts

DJ_161119_1179_fr

Handlingarna kallas det dokument som innehåller allt som ska tas upp på stämman. De ska enligt Scouternas stadgar (föreningens regler som medlemmarna bestämmer om) släppas två månader innan stämman öppnas, alltså 10 september i år.

Handlingarna innehåller motionerna och svaren på dem från Scouternas styrelse samt propositioner (förslag från styrelsen), budget och verksamhetsplan framåt. Helt enkelt allt som alla ombud behöver läsa och sätta sig in i inför stämman för att kunna följa med i arbetet och sedan fatta grundade beslut. Handlingarna publicerades på Demokratijamboreesidorna på Scoutservice den 10 september, stadgeenligt en månad innan stämman öppnas.

Tänk på att det är bra för alla som ska åka på Demokratijamboree, oavsett om du är ombud eller inte, att ha koll på handlingarna eftersom stämman är det centrala under helgen.

Du kan läsa handlingarna här »