Nominera till förtroendeuppdrag i Scouterna

DJ_161119_1345_fr

Inför Scouternas stämma, som är i samband med Demokratijamboreen den 9-11 november 2018 i Karlstad, är det nu dags att nominera till förtroendeuppdrag inom Scouterna.

Det är Scouternas valberedning som förbereder valen av styrelse, valberedning och verksamhetsrevisorer till Scouternas stämma. Deras uppgift är att finna de personer som stämman ska välja till olika förtroendeposter, som till exempel styrelseledamöter, förvaltningsmötesledamöter eller valberedning. Förslaget presenteras inför Scouternas stämma och sedan väljer alla scoutkårernas ombud vilka personer som i framtiden ska leda rörelsen.

Valberedningens arbete har bestått av fyra delar:

  1. Utvärdering och behovsanalys
  2. Nomineringsperiod
  3. Intervjuer och urval
  4. Sammanställning av ett förslag.

Behovsanalysen

För att få en helhetsbild av behoven har valberedningen intervjuat sittande styrelse, personer med ledande befattningar inom rörelsen samt scouter som de har träffat på distriktsstämmor, läger och andra eveneemng. Utifrån det har valberedningen gjort en behovsanalys:

  • Summering av styrelsens uppdrag
  • Allmänna förutsättningar för styrelsen
  • Erfarenheter som alla i styrelsen måste ha
  • Erfarenheter/egenskaper som styrelsen som helhet behöver
  • Ytterligare erfarenheter/egenskaper som behövs av Scouternas ordförande

Nominering

Alla scouter kan nominera och nomineras till ett förtroendeuppdrag! Utöver en chans till nya utmaningar och att lära sig nya saker är det en bra merit att ha på sitt CV! Här under finns en länk till det formulär där du kan nominera. Sista dagen för nominering är den 31 mars.

Intervjuer

Efter den 31 mars kommer valberedningen att intervjua alla nominerade personer som är intresserade av att väljas till förtroendeuppdrag i Scouterna. Alla dessa personer kommer även att ges möjlighet att delta på en introdag till under våren, för att lära sig med om uppdraget. Så här ser processen ut:

Namnlös

 

Här kan du nominera någon till Scouternas förtroendeuppdrag: