Metodmaterial för Internationella flickdagen

internationella-flickdagen-scouterna

Scouter är unga människor som gör världen bättre och vårt samhällsengagemang är starkt. Vi är en rörelse som genom utbildning och fredliga metoder uppmärksammar varandra och vår omgivning på orättvisor där vi är och runt om i världen.

Den 11 oktober uppmärksammas Internationella flickdagen av WAGGGS, World Association of Girl Guides and Girl Scouts, som år 2012 deklarerades som temadag av Förenta Nationerna (FN). Det är en dag som belyser flickors mänskliga rättigheter och vikten av att motverka ojämlikheten, diskrimineringen och övergreppen som flickor och kvinnor världen över drabbas av. WAGGGS har varit en del av firandet av internationella flickdagen sedan dagen grundades, bland annat genom att ta fram teman för varje år. De har också bidragit med olika verktyg för att stötta scouter världen över för att fira flickdagen, men också genom att öka medvetandet kring olika frågor som påverkar flickor och stödja det arbete scoutrörelsen gör för att stärka flickors rättigheter i 146 länder över hela världen.

WAGGGS bildades år 1926 och organiserar flickscouter världen över. Organisationens syfte är: ”att möjliggöra för flickor och unga kvinnor att utvecklas till sin fulla potential som ansvarsfulla medborgare i världen”. WAGGGS har ca 10 miljoner medlemmar, bland annat alla tjejer som är scouter i Sverige.

Fokus och budskap för årets uppmärksammande handlar om rätten till utbildning runt om i världen. Det är ett av FNs mål för hållbar utveckling.

Över 100 miljoner unga människor har inte rätt till grundskoleutbildning, varav cirka 60 procent av dessa personer är flickor och unga kvinnor. Med det här metodmaterialet kan vi i vår lokala scoutverksamhet jobba på att lära oss mer om rätten till utbildning och öka vår förståelse för omvärlden.

Vad är FNs globala mål för hållbarutveckling?

2015 enades världens ledare om ett antal mål för global hållbarhet. Tack vare målen har regeringar världen över börjat arbeta skapa en mer jämställd, tryggare och mer bättre värld till år 2030.

Det finns 17 globala hållbarhetsmål. Mål nummer fyra handlar om god utbildning till alla. FN har kommit överens om att ”säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla”. För årets firande av internationella flickdagen är det därför viktigt att förstå denna globala överenskommelse som gjorts för att göra utbildning tillgänglig för alla.

Det finns massor bra material om WAGGGS, Internationella Flickdagen och FNs hållbarhetsmål. Här kommer ett par länkar för dig som vill läsa mer:

• FNs globala hållbarhetsmål: www.globalamalen.se

• WAGGGS arbete och #teamgirl: www.wagggs.org/en

• The Malala Fund för utbildning: www.malala.org/girls-education

• SDGs – Inclusive and quality education: www.un.org/ sustainabledevelopment/education/

• UNESCO Global Education Monitoring Report: en.unesco.org/gem-report

• Regeringens hemsida om mänskliga rättigheter: manskligarattigheter.se

• Barnkonventionen: unicef.se/barnkonventionen

Ett begrepp som finns med i materialet är ”icke-formell utbildning”. Det

begreppet innefattar all utbildning som sker utanför skolan, exempelvis sådan utbildning som Scouterna utvecklar och erbjuder.

Det här aktivitetspaketet är framtaget av WAGGGS och är förkortat i den

svenska versionen. Vill du ta del av hela metodmaterialet, som är på engelska,

kan du besöka WAGGGS hemsida: wagggs.org/en/what-we-do/day-of-the-girl.

Det finns märken att köpa till det är metodmaterialet på WAGGGS hemsida, de hittar du här; wagggs-shop.org/en/products/badges/team-girl-cloth-badge-pack-of-10

Ladda ner metodmaterialet genom att trycka här.