Med anledning av meningokockmeningit

scouterna-logo

Folkhälsomyndigheten uppmanade samtliga svenska deltagare vid världsscoutjamboreen i Japan att uppsöka vård för kontroll och förebyggande medicinering fram till den 21 augusti. Detta efter att scouter  insjuknat i meningokockmeningit, epidemisk hjärnhinneinflammation. 

Svenska Scouterna har deltagit med 1 900 scouter på världsscoutjamboreen i Japan under sommaren. Under fredagen 14 augusti fick vi information om att scouter från Skottland insjuknat i meningokockmeningit, epidemisk hjärnhinneinflammation, efter hemkomst från Japan.

I samband med detta vidtog vi direkt åtgärder och kontaktade samtliga svenska deltagare och vårdnadshavare via mejl, samt på vår hemsida.

I Sverige konstaterades ett konfirmerat fall och tre kliniskt misstänkta, där laboratorietester inte kunnat konfirmera diagnos.

Det har konstaterats fyra bekräftade fall i Skottland.

Folkhälsomyndigheten tackar Scouterna för ett gott samarbete och önskar nu utvärdera insatsen genom att be lägerdeltagare och/eller vårdnadshavare fylla i den elektroniska enkäten som länkades till i brevet.

 

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats » 

Läs frågor och svar på Folkhälsomyndighetens webbplats » 

Vad som hände under vecka 34

Här under kan du läsa vad som hände under vecka 34. För att du enkelt ska kunna se om det finns några nyheter är notiserna placerade i omvänd kronologisk ordning med senaste uppdateringen överst.

—————————————–

Uppdatering 2015-08-21 kl. 11.30

På torsdagskvällen 20 augusti skickade Scouterna tillsammans med Folkhälsomyndigheten ut ett mejl till alla svenska lägerdeltagare och vårdnadshavare. Brevet innehöll information om att den förebyggande insatsen avslutas fredagen den 21 augusti. Folkhälsomyndigheten tackar Scouterna för ett gott samarbete och önskar nu utvärdera och sammanfatta veckans insatser. Bland annat om hur informationen nått lägerdeltagarna och hur vården upplevts.

Lägerdeltagare och/eller vårdnadshavare har chansen att fylla i den elektroniska utvärderingen innan den 27 augusti. Länk till utvärderingen finns i mejlet till lägerdeltagarna och vårdnadshavarna.

—————————————–

Uppdatering 2015-08-19 kl. 17.00

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vården ger förebyggande behandling fram till och med den 21 augusti. Efter detta datum är sannolikheten att infektion bryter ut bland tidigare lägerdeltagare minimal.

Folkhälsomyndigheten meddelar att det finns fyra bekräftade fall i Skottland.

—————————————–

Uppdatering 2015-08-18 kl. 19.40

Eftersom det finns många frågor kring fallen av meningokockinfektion har Folkhälsomyndigheten publicerat svar på några av de vanligaste.

Läs frågor och svar på Folkhälsomyndighetens webbplats » 

—————————————–

Uppdatering 2015-08-18 kl. 15.35

Folkhälsomyndigheten bekräftar att det i Sverige finns ett konstaterat fall samt tre fall under utredning.

—————————————–

Uppdatering 2015-08-18 kl. 14.20

Folkhälsomyndigheten meddelar att det tidigare troliga fallet i Sverige nu är bekräftat och att personen vårdas i Stockholm. Därutöver finns det två fall under utredning, ett i Stockholm och ett i Göteborg.

—————————————–

Uppdatering 2015-08-17 kl. 21.08

Experter på Folkhälsomyndigheten är medvetna om att bemötandet inom vården kan se olika ut på olika vårdinrättningar i landet. Vår uppmaning är att känna tillit till den vård och behandling som erbjuds.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats » 

Under måndagskvällen fick vi information om att ytterligare ett fall är bekräftat i Skottland, vilket innebär totalt tre fall.