Angående senaste artikeln i Aftonbladet

Scoutsymbolen_rgb

Hej,

I lördags blev Scouterna intervjuade av Aftonbladet (Läs artikeln här) angående världscoutsjamboreen och hur vi informerar kårer i fall där scouter som ansökt fått ett nej/avslag på sin ansökan.

I det aktuella fallet har vi informerat kåren efter fattat beslut men vi har inte som rutin att informera kåren om individuella ansökningar utan det sker direkt med den personen som ansöker eller deras vårdnadshavare om individen är under 18 år. Och vi förstår besvikelsen över att inte få delta i arrangemanget.

Det är beklagligt att vi inte kan bemöta felaktiga påståenden och påhopp. Vi har haft en dialog med varje enskild vårdnadshavare eller sökande i de få fall vi behövt ta beslutet om att säga nej. Skälen till att ett fåtal av över tusen sökande till världsscoutsjamboreen har fått ett nekande är inget som vi varken vill eller av sekretesskäl kan prata om i medier.

Självklart vill vi att så många som möjligt ska få uppleva scouting, äventyr och kompisar, men en förutsättning för en trygg och säker fritidsverksamhet är att våra ledare, funktionärer och ledning kan ta ansvar för våra deltagares trygghet. Vid sidan av den ordinarie verksamheten arrangerar vi varje år hundratals läger, såväl i Sverige som i Europa och världen, över en helg eller under flera veckor. Och varje läger har specifika syften och mål och därmed möjlighet att anpassa sig efter deltagarnas behov. Vårt mål är att det ska finnas läger för alla att delta i. Vad gäller jamboreen i USA är det kopplat till ett ansökningsförfarande eftersom det ställer stora krav på deltagarnas både fysiska och psykiska välbefinnande.

Till alla Scouternas arrangemang ansöker scouten som individ, utifrån sitt medlemskap som scout, inte som del av en specifik kår. Scouten behöver inte tillåtelse av Scoutkåren för att ansöka för att delta, på samma sätt som en kår inte kan påverka om en scout kommer med eller inte. Det är arrangemangets uttagskriterier som avgör huruvida en scout har möjlighet att komma med i ett urval eller inte.

Om och när Scouterna kommer i en situation där vi behöver bedöma, eller omvärdera en scouts deltagande i något av Scouternas arrangemang, så förs det samtalet med scouten, eller med scoutens vårdnadshavare om scouten är minderårig. Därmed har kår, styrelse eller ordförande inte en roll.

Vad gäller jamboreen i USA är det kopplat till ett ansökningsförfarande eftersom det ställer stora krav på deltagarnas både fysiska och psykiska välbefinnande. I ansökningen står det tydligt och klart att en uttagning kommer att ske, samt även vilka skäl Scouterna kan ha för att dra tillbaka antagningen.

Varför behöver vi ha det så? Det är i grund och botten vi som ideell organisation som är ytterst ansvariga för deltagare och ledares trygghet och säkerhet under våra arrangemang.