Martin Björgell och Josefine Larsson blir Scouternas nya ordförande

Scouternas ordförande Martin Björgell och Josefine Larsson

Under Demokratijamboree valdes Martin Björgell och Josefine Larsson till ordförande för Scouterna. Här berättar de om sin vision för Scouterna.

”Det Scouterna gör är avgörande för unga människor i Sverige och i världen. Vi har i över 100 år stöttat barn och unga i deras personliga utveckling, och genom det har vi bidragit till att skapa en bättre värld. Ungas organisering är viktig för vår samhällsutveckling. Genom att unga i scoutkårer och församlingar får plats att mötas, pröva sig fram, lära sig om demokrati, lära sig leda sig själv och att leda andra, förnyas och förstärks vår demokratiska påverkan. Vi bidrar till ett öppet samhälle som tror på varje människa, ett samhälle utan avbytarbänk där alla har en plats i laget. Vi vet vikten av ett starkt civilsamhälle som leds av unga och som stöttas av vuxna.

 

De senaste årens strukturprocess har påverkat oss alla olika mycket. Vi har diskuterat, kämpat, försökt förstå varandra och så småningom arbetat oss fram till en lösning. Detta har vi gjort tillsammans. För i grunden har vi alla ändå velat samma sak – skapa förutsättningarna för att alla ska få vara del av en så bra organisation som möjligt, och att få det bästa stöd man kan för att bedriva scouting. Nästa del av det arbetet börjar nu. När alla, ni och vi tillsammans, ska föra Scouterna och svensk scouting vidare. När alla scoutkårer i Sverige har haft möjlighet att påverka vårt gemensamma arbete. Alla scouter i en och samma rörelse.

 

Vår organisation består av en otrolig mångfald av verksamheter, människor med olika bakgrund och scouter som har olika mål med sitt medlemskap. Vår mångfald är en stor utmaning, men det är också vår främsta styrka. När vi gör saker tillsammans är vi exempel på en stor rörelse som arbetar ständigt med ett och samma syfte. Att göra barn och unga redo för livet!

 

Men Scouterna har mycket kvar att göra innan vi får den mångfald vi har potential att spegla. Vi når inte ut till många av de barn och unga som kanske behöver oss som mest. Vi är fortfarande osynliga i stora delar av Sverige. Vi är för svaga i områden där barn och unga lever i utanförskap och aldrig möts av en vuxen som tror på dem. Vi måste sänka trösklarna för medlemskap. Det ska vara enkelt att ta kontakt med Scouterna, och vi behöver ge av våra resurser till de barn och ungdomar som inte har varken ekonomiska eller andra förutsättningar att delta på samhällets villkor. För att lyckas behöver vi också fortsätta arbetet med vår rekryteringskultur för att växa och bli fler.

 

Att växa är inte ett mål i sig, men det är en förutsättning för bra verksamhet. Det är då vi gör verklig skillnad i samhället och det är så vi lyckas sprida våra idéer och metoder till fler. Ju fler som väljer att engagera sig i Scouterna, desto bättre verksamhet kan vi bedriva i patruller i våra föreningar och desto fler blir vi som stolt berättar om allt det som är fantastiskt med vår verksamhet. Och detta utgår ifrån att alla unga, de som är mitt i verksamheten, får inflytande och makt att styra över sin verklighet. Då skapar de själva glädjen och vill dela den med fler.

 

Det behöver finnas tydliga riktlinjer och stöd för att ungas föreningar ska vara just ungas föreningar, och att verksamheten som bedrivs där ska vara i de unga medlemmarnas intresse. Scouting handlar om att göra unga redo för livet och som vuxen stötta dem i deras personliga utveckling. Verksamheten tillhör de unga scouterna, inte föräldrar eller vuxenvärlden. Vi har en annan roll att spela, som ledare och positiva förebilder, som med ett lyssnande och stödjande ledarskap förmedlar vad vi kallar ett värdebaserat ledarskap.

 

Vi gör skillnad i samhället. När Scouterna förra året bjöd in och samlade 40 000 unga scouter från 146 länder på ett fält i södra Sverige hade vi världens ögon på oss. Här möttes unga från hela världen för att tillsammans lära varandra nya saker – om sig själva och om varandras kulturer. Vi visade att det går att samarbeta och att det inte spelar någon roll vilket kön vi har, vilken färg vi har på vår hud eller vem vi tycker om. Om två år gör vi det igen. Genom massor av mindre läger runt om i hela landet ska vi visa vad det handlar om. Där vi gör samma sak, med samma syfte, vid samma tid. På kanske hundra olika sätt. Vår gemensamma jamboree 2014, som inte liknar någon jamboree vi gjort någonsin tidigare.

 

Att göra saker på nya sätt är ibland skrämmande, och ibland helt nödvändigt. När vi med mod vågar utmana oss själva, våra fördomar och våra föreställningar förändrar vi världen. “If there’s a change in you, then the world is changing too”, ljöd över lägerängarna förra sommaren. Vi verkar genom vårt medlemskap i WAGGGS och WOSM i hela världen, och arbetar aktivt för att ge unga rätten att vara precis vem och vad de vill vara. Vi kommer aldrig acceptera när andra stänger ute scouter på grund av deras förmåga, ursprung, sexuella läggning eller kön.

 

Att göra saker på nya sätt innebär ibland att bygga något helt nytt. Som nu när vi bygger en ny organisation för alla scouter i Sverige. Och när vi bygger upp en modern folkhögskola för både scouter och ännu inte scouter, som verkar efter ungas behov och önskemål idag. Vi gör det med ett nytt scoutmuseum, med syfte att utmana besökarna och få dem att bedriva ännu mer och bättre scouting. Vi gör scouting på nya sätt och prövar nya stigar mot näringsliv, kommuner och offentlig sektor. I medvetandet hos kungahus och i huvudet på ministrar. Vid köksbord där familjer äter frukost, och på allas våra dagliga sysselsättningar.

 

Allt det vi är övertygade om att vi kan göra är helt omöjligt utan er. Det är vi som är scouting, och det är du som genom dina val och handlingar har möjlighet att vara en förebild i vardagens alla beslut. Därför är du viktig. Nu börjar arbetet att bygga vår gemensamma organisation. Det är kanske inte den enklaste vägen vi har valt, men det är den väg som leder till en rörelse som ger oss bättre möjligheter att nå vårt syfte. Vi gör skillnad för tiotusentals scouter i Sverige, och för miljoner unga i världen. Vi har lovat oss själva och varandra att göra det tillsammans. Vi gör unga redo för livet.

 

Scouter. Det är dags att gå ut och fortsätta förändra världen!

 

Scouter. Var redo!”

– Martin Björgell och Josefine Larsson, Scouternas ordförande

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>