Ledning för svenska deltagandet i världsscoutjamboreen 2019

magnus_jaja

Nu presenteras ledningen för det svenska deltagandet i den 24:e världsscoutjamboreen 2019 som hålls i Nordamerika där Mexico, Kanada och USA är värdländer. Jamboreens tema är ”Unlock a New World” och fokuserar på nya äventyr, kulturer och vänskap mellan scouter från hela världen.

Det svenska deltagandet bygger på tre perspektiv; hållbart ledarskap, trygghet genom patrullsystemet och att kunna stå upp för sina värderingar. Temat kopplar till FNs hållbarhetsmål och Agenda 2030.

De två som kommer att leda det svenska deltagandet är Ragnhild ”Jaja” Fahleryd och Magnus Nordlinder.

Ragnhild har en omfattande jamboree- och ledarerfarenhet till exempel från jamboreen i Thailand 2002-2003 samt som ledning för det svenska deltagandet i jamboreen 2011 i Sverige.

Även Magnus har en gedigen jamboreerfarenhet, bland annat som planeringsteam i jamboreen 2011, en centralt placerad funktionärsroll under jamboreen i Japan 2015 och i dagsläget som funktionsansvarig för Trygghet för den svenska nationella jamboreen, Jamboree17.

Arbetet för att rekrytera kontingentledning och övriga funktioner kommer att påbörjas inom kort. Först därefter kommer vi att kunna informera om detaljer kring deltagande etc.

 

WSJ_logo