Lägre självrisk genom Scouternas båtförsäkring

Biscaya vid kajen på Öna

Nu blir det värt att försäkra även billigare båtar genom Scouternas båtförsäkring eftersom självrisken blivit lägre. Dessutom går det också att teckna försäkring för trailer.

Genom Scouternas båtförsäkring är det nu nya och lägre självrisker för kårernas båtar. För båtar värda under 15 000 kr blir den nya självrisken 2000 kr. För båtar värda över 15 000kr blir den nya självrisken 5000 kr. Det kan vara värt att se över värdet på kårernas båtar om det är så att de ligger precis på gränsen mellan de två självriskerna.

Nytt är också att försäkringen även täcker trailers. För att de ska falla under Scouternas båtförsäkring så ska de vara fabrikstillverkade. För att försäkra en trailer behöver du ange registreringsnummer eller chassinummer, tillverkningsår och värde. Trailers har samma premie som för segelbåtar dvs 1,38% av värdet.

Teckna en båtförsäkring

Vill du teckna en försäkring eller har frågor om båtförsäkringarna? Kontakta Patrik Broms. Telefon 08-568 432 14 eller patrik.broms@scouterna.se