Konferens om barns rätt till en trygg fritid

TM bilder för webb-21

Den 28 januari 2016 bjuder Scouterna i samverkan med KFUM, Friends och Svenska Innebandyförbundet in till konferensen Barns rätt till en trygg fritid – fri från kränkningar och övergrepp. Konferensen arrangeras med stöd av Allmänna Arvsfonden och Skandia/Idéer för Livet.

Hur kan vi arbeta för att förebygga övergrepp och kränkningar i barns fritidsaktiviteter? Vad blir konsekvenserna om det inte görs? Efter dagen kommer du att ha fått ökad kunskap och nya verktyg för att arbeta förebyggande.

Under konferensen har du möjlighet att inspireras av och lyssna på bland annat:
Fredrik Malmberg, Barnombudsmannen
Ida Östensson, grundare till Crossing Boarders och Fatta
Olof Risberg, leg. psykolog verksam vid Pojkmottagningen

Dagen innehåller också valbara workshop-pass:
”Att bli utsatt och att lyssna” – med forskaren Jesper Fundberg
Metoder för att arbeta med trygghet i föreningar
Värdegrundsarbete i praktiken – vad krävs för ett livslångt idrottande?
Kommuner – ta del av goda exempel från kommunal verksamhet

För fullständigt program, klicka här.

För att anmäla dig, klicka här.

När: Klockan 10-16 den 28 januari 2016 (incheckning från kl 9.15)
Var: Skandia, Lindhagensgatan 86, Stockholm
Pris: 480 kronor inklusive moms (lunch och fika ingår i priset)
Sista anmälningsdag: 15 januari
Språk: Konferensen hålls på svenska
Målgrupp: Konferensen riktar sig dels till personer som arbetar eller är aktiva i organisationer som gör fritid för barn och unga, och dels till personer som är verksamma på beslutsfattande nivå i frågor som rör barns fritid.

Initiativtagare till konferensen är Scouternas pågående utvecklingsprojekt Trygga Möten Överallt. Frågor om konferensen ställs till infotm@scouterna.se.

Varmt välkommen!