Kårenkäten 2016 visar positiv utveckling och utvecklingsområden

webb_nathaliemalic-8108620

Under 2016 genomfördes en enkätundersökning som på olika sätt skickades till alla lokala scoutföreningar/kårer i Sverige. 329 kårer, mestadels ordförande, besvarade enkäten via ett webbaserat formulär.

Resultaten ger oss en god inblick i vad som idag är utmaningar för den lokala verksamheten men också en mycket positiv och glädjande bild av utvecklingen!

Som en sammanfattning av resultaten kan vi konstatera att:

 • Ledarskapsön, vårt utbildningssystem som lanserades i november 2014, är redan välkänt bland kårerna (80%) och knappt varannan kår har haft någon ledare som gått en utbildning på Ledarskapsön.
 • De regionala kanslierna är välkända (mer än 90%) och en stor andel kårer har också utnyttjat deras resurser på olika sätt (ca 80% har träffat en utvecklingskonsulent under det senaste året).
 • Samarbetet inom scoutrörelsen mellan kårer, kanslier, distrikt och samverkansorganisationer upplevs av flertalet som bra (85%).
 • Drygt 7 av 10 kårer jobbar aktivt med rekrytering och nästan alla ser till att ha sidan Bliscout.nu uppdaterad.
 • 80 % av kårerna anmäler nya medlemmar i Scoutnet inom en månad. Nästan 10 % gör det inom en vecka!
 • 8 av 10 kårer använder Scouternas program i någon form. Framförallt är det de åldersgruppsnamnen och scoutmetoden som används. I definitionen av att använda Scouternas program ingår alla fem delarna (att använda åldersgruppsnamnen, scouter och ledare använder scouternas böcker respektive boken Ledaren, målspåren och scoutmetoden används i verksamheten samt att scouterna är delaktiga i programplaneringen.) Med den definitionen anger 49 % att de arbetar fullt ut med Scouternas program.
 • Aktivitetsbanken används allt ofta. Hälften av kårerna använder den 1 gång i månaden eller oftare.
 • 8 av 10 kårer informerar om att Scoutshop.se finns. Att kåren får direkt återbäring baserat på inköpen i shopen är känt av ännu fler.
 • 6 av 10 kårer hade under 2015 någon/några scouter som deltagare i något av Scouternas arrangemang som t ex Explorer Belt, World Scout Jamboree eller Blå Hajken.
 • Möjligheten att påverka demokratiska beslut är lättare ju närmare man befinner sig. Knappt 80% ser det som enkelt att påverka i den egna kåren. Nästan 54% planerar att skicka ombud och/eller deltagare till Scouternas stämma och Demokratijamboree 2016.
 • Något mer än hälften av kårerna jobbar med någon form av integration och inkludering. De flesta av dessa kårer gör det på ”sitt eget sätt”. Många svarar att de alltid gjort detta, att det är en del av scouting att inkludera alla.

Tack alla som besvarade enkäten och möjliggjorde dessa insikter! Tanken är att göra en uppföljande enkät under 2018 för att framåt kunna följa utvecklingstrenderna framåt.