Nationell jamboree 2021, nu söker Scouterna ideella krafter till planeringsgruppen!

Upptäckarnas karneval på Jamboree17

Vill du bidra till att lägga grunden för Scouternas nationella jamboree 2021 och möjliggöra för tiotusentals unga att få en omvälvande och unik upplevelse?

Både deltagarutvärderingen från Jamboree17 och förstudien för framtida nationella jamboreer har gett ett tydligt besked om att Scouterna ska arrangera en nationell jamboree vart fjärde år. Scouterna söker nu ideella för att leda respektive delta i jamboreens planeringsgrupp. Planeringsgruppen ska sätta ramar, mål, koncept och ge tydliga förutsättningar för planeringsorganisationen som startas upp under hösten 2019. Ledningen av gruppen utgörs av två ideella ordförande och gruppen kommer att arbeta nära tillsammans med Scouternas operativa organisation. Uppdraget sträcker sig från hösten 2018 – hösten 2019.

Inför Scouternas jamboree 2021 har tre områden identifierats som särskilt viktiga då de är är mycket betydelsefulla för scoutings utveckling. De tre områdena är: ledarskap, öppenhet & mångfald samt patrullsystemet. Dessa områden ska genomsyra såväl projektets arbete som deltagandet. Utöver de tre områdena har jamboreen tema hållbarhet och FNs globala mål för hållbar utveckling, ett område där scouting i Sverige och världen har mycket att bidra med.

 

Är du intresserad eller vet någon som skulle passa bra i planeringsgruppen?
Tipsa den personen, ansök själv eller läs mer på http://www.scouterna.se/om-scouterna/jobba-med-oss/lediga-ideella-uppdrag/?rmpage=job&rmjob=426&rmlang=SE

 

Vi ser fram emot en häftig jamboree 2021!

Vid frågor, kontakta Servicechef Peter Gustafsson på peter.gustafsson@scouterna.se
eller Utbildningsansvarig Liza Zeeck Rosenberg på liza.rosenberg@scouterna.se