Inled lägersommaren med nya materialet Säker scout!

sakerscout_omslag_litet

Säker Scout- materialet handlar om hur du på bästa sätt skapar en säker verksamhet för fler. Du får här tips på säkerhet vid bad, segling och vandring, vad en sjukvårdslåda kan behöva innehålla och ansvarsfördelning i en kår.

Inga säkerhetsregler i världen hjälper när olyckan redan har hänt. Därför är det viktigt att du som är ledare och ansvarig för verksamhet i Scouterna har förberett dig och din grupp väl innan ni ger er iväg på äventyr.

Utfärder, läger och seglatser är vanliga aktiviteter i Scouternas verksamhet. I aktiviteterna finns flera risker som kan äventyra säkerheten för de barn och unga vi har ansvar för. Självklart får det aldrig bli farligt – men vi kan inte ta bort alla riskmoment. Istället behöver vi använda vår fantasi för att tänka till innan vi genomför olika aktiviteter.

Som scout, avdelningsledare eller funktionär ska du känna till och följa kårens, och Scouternas, regler och riktlinjer för säkerhet. Du måste våga säga ifrån när något inte känns bra, tänka om när riskerna är för stora eller ställa in när arrangemanget du planerat inte blir som det är tänkt.

Tanken med detta nya material är att samla riktlinjer och instruktioner för att förebygga olyckor och skapa en trygg verksamhet för alla.

Här hittar du Säker scout-materialet >>