Här hålls den nationella jamboreen 2021

20170806 Invigning av Jamboree17 på Rinkabyfältet. Foto: Magnus Fröderberg

Den nationella jamboreen 2021 går av stapeln i Norra Åsum i Kristianstad!

Nästa nationella jamboree kommer att arrangeras i Norra Åsum i Skåne. Lägerområdet ligger ett par kilometer utanför Kristianstad och har en blandad terräng, både äng, skogsmark och vattendrag, vilket passar scouting och lägeräventyr perfekt. Dessutom finns en färdig infrastruktur med vatten, avlopp samt flera fasta byggnader på området som kommer att underlätta både planering och utförnade för jamboree-äventyret.

Exakta datum för lägret är ännu inte bestämt men kommer att vara i slutet av juli eller början av augusti 2021.

Engagera dig

Redan nu söker folk om vill ingå i lägerledningen. Är det du eller känner du någon som skulle passa för uppdraget? Anmäl dig här!

 

Frågor och svar

Hur och när togs beslutet?
Det är Scouternas styrelse som den 16 april tog beslutet om att välja Norra Åsum som lägerplats för nästa nationella jamboree 2021. Till grund för beslutet ligger en förstudie som gjorts av en planeringsgrupp under 2018-19 på uppdrag av styrelsen.

Kommunen äger marken och all infrastruktur såsom vatten och avlopp finns på plats samt flera fasta byggnader för tex funktionärsmatsal, förråd etc. Konkret innebär det att vi slipper att lägga tid och kraft på att tex ansöka om bygglov, bygga egna byggnader och förrådsutrymmen, något som både kostar pengar och ideell tid.

 

Har andra platser varit aktuella och utvärderats?

Ja. Både för oss kända och okända platser utvärderats. Med anledning av att förberedelsetiden behöver vara lång och år 2021 närmar sig, har utvärderingsprocessen behövt ta hänsyn till detta.

 

Vad är en nationell jamboree?
En nationell jamboree är ett jätteläger som samlar scouter från hela landet och som också gästas av scouter från andra delar av världen. En nationell jamboree sker vart fjärde år. Under en vecka möts mer än 10 000 barn, unga och vuxna för att tillsammans skapa och uppleva äventyr, utmana sig själva och lära känna nya kompisar.

 

Kommer det utländska scouter?
Det hoppas vi på. Vi välkomnar alltid scouter från andra delar av världen.

 

Vilka åldrar får vara med?
Alla är välkomna och för åldersgrupperna 10-18 år finns anpassat dagsprogram. Vi välkomnar också internationella scouter och många som deltar är personer som idag inte har koppling till Scouterna. Funktionär kan den över 18 år vara.

 

Vad gör man på en jamboree?
På en jamboree kommer du tillsammans med din patrull leva lägerliv med allt vad det innebär i form av tältresning, lägerbyggen och matlagning. Programmet är ännu inte klart men kan innehålla allt möjligt som kanotpaddling, hinderbana, dagshajk, hantverk, patrullutmaningar, bad och lägerbål. Det finns också samlingsplatser där man träffar andra scouter i samma ålder för att hänga, spela spel, fika, lyssna på musik och bara vara!  Äventyr och kompisar när det är som bäst.


Vad kommer det kosta?
Priset är ännu inte bestämt men vi har fått ett tydligt uppdrag från rörelsen att i möjligaste mån hålla nere kostnaderna.

 

Vilka datum är det?
Datum är ännu inte bestämt men det blir i slutet av juli eller i början av augusti 2021.

 

Hur många kommer?
Det är för tidigt för att ge någon bra prognos kring detta. På Jamboree 17 var vi 11 000 deltagare och det tror vi absolut att vi kommer nå även denna gång. Antagligen blir vi fler än så!

 

Var ska ni vara?
Nästa nationella jamboree 2021 arrangeras i Norra Åsum i Skåne. Lägerområdet ligger ett par kilometer utanför Kristianstad och har en blandad terräng, både äng, skogsmark och vattendrag, vilket passar scouting och lägeräventyr perfekt. Dessutom finns en färdig infrastruktur med vatten, avlopp samt flera fasta byggnader på området som kommer att underlätta både planering och utförande för jamboree-äventyret.

 

Varför ska vi vara i Skåne igen?
Vi är på en ny plats, det ser vi som mycket positivt! Vi övar på att vara på fler platser, får testa nya miljöer och ger möjlighet till nya slags äventyr!

Norra Åsum är en mycket bra plats för lägeräventyr som scouting. Scouterna har sedan tidigare ett mycket gott samarbete med Kristianstad kommun som också denna gång kommer att hjälpa oss i planerandet och genomförandet av lägret. Anledningen till att vi valt Norra Åsum är bland annat för att det finns många fördelar som kommer att underlätta både planering och utförande av jamboree-äventyret.

Kommunen äger marken vi är på och all infrastruktur såsom vatten och avlopp finns på plats samt flera fasta byggnader för tex funktionärsmatsal och förråd etc. Konkret innebär det att vi slipper att lägga tid och kraft på att ansöka om bygglov, bygga egna byggnader och förrådsutrymmen, något som både kostar pengar och ideell tid.

 

Varför är vi inte på Rinkaby skjutfält?
Norra Åsum har valts som lägerplats på grund av att det finns många fördelar för oss. Till skillnad från Rinkabyfältet äger Kristianstad kommunen marken vi kommer att vara på och all infrastruktur såsom vatten, avlopp och el finns på plats samt flera fasta byggnader för tex funktionärsmatsal, förråd etc. Konkret innebär det att vi slipper att lägga tid och kraft på att tex ansöka om bygglov, bygga egna byggnader och förrådsutrymmen, något som både kostar pengar och ideell tid.

 

Detta kommer bli dyrare, eftersom vi inte har all färdig infrastruktur, som vi har på Rinkaby!
Det stämmer inte och just infrastrukturen är en av anledningarna till att styrelsen valt Norra Åsum. Till skillnad från Rinkabyfältet äger Kristianstad kommunen marken vi är på och all infrastruktur såsom vatten, avlopp och el finns på plats samt flera fasta byggnader för tex funktionärsmatsal, förråd etc. Konkret innebär det att vi slipper att tex lägga tid och kraft på att ansöka om bygglov, bygga egna byggnader och förrådsutrymmen, något som både kostar pengar och ideell tid.

 

Kommer vi få plats i Norra Åsum?
Ja. Lägerområdet är tillräckligt stort.

 

Vem har bestämt att vi ska vara i Norra Åsum?
Det är Scouternas styrelse som har tagit beslut om att välja Norra Åsum som lägerplats på grund av att det finns många fördelar för oss. Till grund för beslutet ligger en förstudie som gjorts av en planeringsgrupp under 2018-19 på uppdrag av styrelsen.

Lägerområdet ligger ett par kilometer utanför Kristianstad och har en blandad terräng, både äng, skogsmark och vattendrag, vilket passar scouting och lägeräventyr perfekt. Dessutom finns en färdig infrastruktur med vatten, avlopp och el samt flera fasta byggnader på området som kommer att underlätta både planering och utförande för jamboree-äventyret.

 

Det blir väldigt dyrt för kårer i norra Sverige att alltid åka till Skåne.
Vi är fullt medvetna om att det kostar en hel del att åka på en nationell jamboree och att det för kårer som är långt ifrån platsen blir extra resekostnader. Vi ser över möjligheten att ekonomiskt stötta de kårer som får höga kostnader för resor. Exakt hur detta kommer att gå till är inte klart idag.

 

Det känns som vi alltid kommer vara i Skåne, även framtida jamboreer, från 2025 och framåt. Är det så?
Nej. Det är inte bestämt var vi ska vara år 2025 eller något annat år heller. Inför 2025 kommer vi att starta arbetet med att välja en plats i god tid och vi har ambitionen att under 2021 berätta var vi ska vara 2025.

 

Hur garanterar ni säkerheten för tusentals scouter?
Säkerhet och trygghet är en viktig fråga för oss. Vi är väl förberedda och har lång erfarenhet av att arrangera stora läger. I Kristianstad har vi tex löpande kontakt med närliggande samhällsfunktioner som polis och brandkår, vi har krisplaner och sjukvårdarteam på plats och medverkande kårer förbereder sig på hemmaplan. Dessutom är alla våra ledare och funktionärer utbildare i Trygga Möten som handlar om att förutse och agera i frågor om tex mobbning.

Organisationen: Den enskilda scouten tillhör en liten grupp om 6–7 personer och en ledare, ett par patruller bildar en större enhet/avdelning osv. Därför kan vi skala upp och ner och klarar av att arrangera läger för 10 000-tals scouter samtidigt.

 

Är en jamboree öppen för alla, även de som har ADHD och andra diagnoser?

Jamboree en fantastisk möjlighet för barn och ungdomar med olika sätt att funka att uppleva äventyr och få nya kompisar. På jamboree21 i Sverige, under en veckas tid, finns det stora möjligheter till att anpassa utifrån personliga behov.  De unga scouterna åker dessutom med sin vanliga scoutgrupp och ledare som de känner. En bedömning behöver alltid göras så upplevelsen för den enskilde scouten blir trygg. Varje sommar i Sverige åker många barn och unga med diagnos på scoutläger.

 

 

Har du frågor kan du vända dig till Scouternas servicechef Peter Gustafsson:
peter.gustafsson@scouterna.se

08-568 432 24

072-077 78 15