Hannah Bauer företräder 10 miljoner flickscouter i FN:s Kvinnokommission

Hanna_Bauer_fotograf_Bernice_Glimberg

I mars samlas FN:s medlemsländer för Kvinnokommissionen i New York. På plats finns Hannah Bauer som i den internationella delegationen representerar de 10 miljoner flickor och kvinnor i världen som tillhör WAGGGS. Deras gemensamma mål är att visa vikten av ett jämställt samhälle där alla har rätt till utbildning och ett liv fritt från våld och övergrepp.

På Kvinnokommissionen i New York förhandlar WAGGGS tillsammans med medlemsländerna och andra ideella organisationer om en framtidsorienterad jämställdhetspolicy.

– Att vara rösten för de 10 miljoner som vi stöttar är en otrolig känsla. För mig som aktivt jobbar med jämställdhetsfrågor inom Scouterna och UN Women Sverige är det en stor ära och ett stort ansvar att delta i förhandlingarna, säger Hannah Bauer.

Hannah drivs av att kunna påverka andra

Under många år har Hannah Bauer varit aktiv inom Scouterna nationellt och internationellt, senast inom projektet Trygga möten. Hon har dessutom varit ledare för den svenska kontingenten på en resa genom USA och Kanada på temat urfolk och mänskliga rättigheter och hon besökte FN redan då.

– Jag drivs av att kunna inspirera andra unga människor till att påverka den värld de lever i, vilket nu ska ske i New York, säger Hannah.

Kommissionen följer upp millenniemålen

År 2000 beslutade FN om 8 mål som skulle vara mätbara och uppnås till 2015. Temat för kommissionen i år är därför en uppföljning av millenniemålen.

– Vissa mål har vi lyckats med. Andra mål, som till exempel mödradödligheten som skulle minska, är vi långt ifrån att uppnå. Dock har det visat sig vara bra att jobba mot konkreta mål och redan nu är arbetet igång för att titta framåt. Vilka områden ska vi satsa på efter 2015, den så kallade post-2015-agendan? Det ska vi nu förhandla om utifrån ett jämställdhetsperspektiv, berättar Hannah.

Delegationen visar vikten av ett jämställt samhälle

Sedan 2008 har WAGGGS aktivt arbetat för att nå milleniemålen genom politisk påverkan och utbildningssatsningar i 145 länder i världen.

– Vårt globala samarbete ger oss en unik position för att visa på framgångar och utmaningar för flickor och unga kvinnor i relation till milleniemålen. Delegationen består av kvinnor från hela världen och tillsammans ska vi visa vikten av ett jämställt samhälle, där alla har rätt till utbildning, ett liv fritt från våld och övergrepp och helt enkelt möjligheten att växa upp till sin fulla potential, förklarar Hannah Bauer.

Nyfiken på mer om Hannah?

Hannahs engagemang smittar. I början av mars intervjuades hon av Sveriges Radio.

Lyssna på Hannahs förväntningar i Sveriges Radio P4 Malmöhus »

Mer om Hannahs engagemang och drivkrafter går att läsa reportageboken ”Göra skillnad” som ges ut i maj inom ramen för Scouternas projekt Amahoro Amani.

Engagera dig!

Vi har samlat en rad tips för dig som vill veta mer om och engagera dig inom internationell scouting.

På Scoutservice finns all basinformation om att resa ut i världen som scout. Här kan du läsa mer om internationella möjligheter som scout.

Scout i världen »

På bloggen Internationell scouting finns mer inspiration om internationella möjligheter. Här lägger Scouterna upp information om aktuella möjligheter, t ex ansökningsdatum till konferenser.

Bloggen Internationell scouting »

På WAGGGS hemsida kan du följa WAGGGS arbete under Kvinnokommissionens möte i New York.

WAGGGS at the 58th UN Commission on the Status of Women »

Har du frågor? Mejla international.secretary@scouterna.se