Gör skillnad – stoppa våldet

stv-twittter-profile-pic-en

När 10 miljoner flickor säger att våld är det absolut viktigaste ämnet att jobba med, då lyssnar WAGGGS. Internationella flickdagen sätter därför fokus på att stoppa våldet mot flickor – i Sverige och i världen. Du kan också vara med!

Stop the Violence-kampanjen bygger på tre grundstenar: Educate, speak out, take action. Kampanjen går ut på att du kan utbilda dina vänner, dela din historia och vara mer aktiv. Tillsammans skapar vi en värld där barn kan vara barn och ger alla en chans att bli redo för livet.

Alla ska kunna känna sig trygga

Men hur berör frågan om våld dig? I världens mest jämställda land? Vi ställer frågan till Hannah Stanton, som är scout och engagerad i Trygga Möten och som har gått WAGGGS utbildning i Stop the Violence.

– Jag pratar mycket om våld. Om konsekvenser som våld har för människan. Fokus ligger på flickor och kvinnor men det gäller självklart också män och pojkar. Vi påverkas alla av det våld som finns i samhället – pågatan, i skolan, i våra hem, säger Hannah som aktivt arbetar för att motverka våld och intolerans.

– Jag jobbar för att skapa en lagstiftning som ger alla medborgare till lika rättigheter, för att skapa ett skyddsnät för alla som behöver det. Ingen ska behöva stå ut. Ingen ska behöva vara rädd i det egna hemmet. Alla ska kunna känna sig trygga och växa upp till sin fulla potential, förklarar Hannah.

Våga prata om våldet

Hannah vill öppna upp för att vi alla ska våga prata om våldet, hur det ser ut och vad lagen egentligen säger. Hon menar att våld är ett ämne som lätt hamnar i skymundan, ett skuldbelagt ämne som vi ogärna pratar om.

– En sanning jag burit med mig sedan jag varit på min första Stop the Violence-workshop är att vart i världen jag än vänder mig, så är det är bara formerna av våld som är olika, säger Hannah.

Våld blir hinder för barns utveckling

Oavsett var i världen vi växer upp är våld ett hinder i barns utveckling, vare sig de utsätts för det själva eller om de bevittnar någon annan som utsätts för det. Våldet drabbar pojkar men i allra störst utsträckning är det flickor som utsätts för våld. Konsekvenserna av våldet är långvariga och utöver den fysiska skadan kan det ha psykologiska följder för resten av livet. Att utsättas för våld genererar mer våld, antingen riktad utåt eller mot en själv, vare sig våldet är fysiskt eller psykologiskt.

– Vi lever idag i en värld där kvinnor och flickor mellan 14 och 55 år löper större risk att dö på grund av våldtäkt och sexuellt våld än cancer, bilolyckor eller malaria, säger Hannah.

Scouterna gör skillnad – vi säger stopp!

Men det finns ljus i mörkret! Hannah ger exempel på enastående samhällsengagemangsinsatser där scouter tar en tydlig ställning i samhället och stöttar sin ort och vänder hopplöshet till framtidstro.

– Det kan vara genom att hjälpa barnen på kvinnojouren, eller genom att stötta fler till att söka hjälp, genom utbildningar i skolan eller på scoutmöten. Vi scouter kan göra skillnad! Genom att arbeta med barn och ungdomar och göra dem redo för livet kan vi agera för att de ska få växa upp i ett samhälle som aktivt säger stopp! Vi måste bli fler som står upp för varandra. Som stöttar varandra i att aktivt ta ställning mot våld mot flickor och kvinnor, mot att pojkar och män kommer till skada. Vi kan hjälpas åt att bryta normen, säger Hannah.

Blir du inspirerad av Hannah? Läs mer om hennes engagemang på Internationella bloggen.

Hanna Bauer på Internationella bloggen »

Var med och stöd kampanjen Stop the Violence

Här listar vi tips och alternativ för dig som vill stödja Stop the Violence-kampanjen.

Dela din berättelse

Ge kampanjen din röst och dela din berättelse via Stop the Violence hemsida »

”Add your voice” på Stop the Violence hemsida »

Visa ditt stöd i sociala medier

Ge ditt stöd till kampanjen i sociala medier genom att byta din profilbild till Stop the Violence-kampanjbilden.

Stop the Violence Facebook Banner » 

Stop the Violence Profile Picture »

Stop the Violence Twitter Picture »