Frågor och svar om utökad registerkontroll

Reforma 09

Lagen om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn har nu trätt i kraft. Lagen innebär en möjlighet för ideella organisationer att begära utdrag ur polisens register över personer dömda för brott. En rekommendation hur frågan ska hanteras inom Scouterna är på gång, men redan nu ger vi frågor och svar kring registerkontrollbeslutet.

Den nya lagstiftningen om registerkontroll (SFS 2013:852) innebär inget krav på kontroll utan är en möjlighet att framför allt begära ett registerutdrag för personer som vill börja som ledare.

En tydlig rekommendation kring hur frågan om registerutdrag bör hanteras inom Scouterna kommer inom kort från Scouternas styrelse. Men redan nu ger vi frågor och svar kring registerkontrollbeslutet.

Vad innebär denna lagstiftning?

Lagen innebär att man har rätt att begära ett en person som ska bli ledare eller på annat sätt aktiv i verksamhet för barn och unga, ska visa upp ett registerutdrag.

Vad innefattar registerutdraget?

Registerutdraget är begränsat och innefattar sexualbrott, våldsbrott och barnpornografibrott.

Vad betyder det för Scouterna?

Det innebär att en scoutkår har rätt att begära att en person som ska bli ledare ska visa upp ett registerutdrag. I annat fall kan personen nekas att vara ledare.

Vad händer nu?

Under 2014 kommer Scouternas styrelse att gå ut med en tydlig rekommendation på hur registerkontrolllagen kan hanteras för de enskilda scoutkårerna.

Hur ser Trygga Möten på detta?

Denna lag blir ytterligare ett komplement för att skapa trygghet inom Scouterna. Trygga Mötens utbildning för ledare är en bas för att arbeta förebyggande mot övergrepp, mobbning och kränkningar inom verksamheten.

  • GjermundA

    Detta var tyvärr väntat. Vi kan inte göra något åt det, utan det är bara att gilla läget. Tyvärr har ju även Scouterna drabbats av pedofiler – de söker sig som bekant till sammanhang där barn finns. Tyvärr gör det det inte lättare att rekrytera ledare och andra aktiva till scoutrörelsen, men det är nog en situation vi delar även med andra barn- och ungdomsorganisationer. Den enda svagheten jag ser är att vi bara hittar de som redan är dömda för sexualbrott mot barn. De som ännu inte är upptäckta – eller är under utredning – kommer vi inte att se. Här blir Trygga Möten än viktigare, och jag anser att vi bör skärpa obligatoriet på den fronten.

    • Pelle Andersson

      Lagen är inte ett tvång utan en möjlighet att begära registerutdrag. Sedan måste vi komma ihåg att det är inte någon rättighet att bli scoutledare eller ledare i någon annan ideell verksamhet heller för den delen. Det är väl varje förening som utifrån sina stadgar kan erbjuda eller neka någon den möjligheten, även baserat på annat än det som framgår av ett registerutdrag. I Scouternas fall kan t.ex. uttryckta politiska värderingar som inte är i linje med våra värderingar vara en grund för att säga nej.