Förtydligande kring pågående Novus-undersökning om inkludering

bild t artikel om Anna Karin

Under måndagen skickades det ut en Novus-enkät till 1000 slumpvalda medlemmar, med Scouterna som avsändare. Vi har förstått att denna har väckt frågor hos några av er som har fått den. Vi beklagar att det inte var tydligare information i utskicket, det var väldigt olyckligt!

Det stämmer att denna undersökning kommer från Scouterna i samarbete med undersökningsföretaget Novus och den har nått slumpvist utvalda medlemmar över 16 år.

Scouterna gjorde en likadan mätning för sex år sedan som bland annat ledde till ”Värsta rapporten” som har varit en viktig del i Scouternas inkluderingsarbete. När den enkäten gjordes hade Scouterna en Novus-panel med utvalda medlemmar, vilket vi inte har idag.

Undersökningen har den här gången gått ut till 1000 slumpvist utvalda medlemmar och kommer även inkludera 1000 svar från individer utanför Scouterna, precis som förra gången.

Viktigt med uppföljning

Att få göra om denna mätning sex år senare är viktigt för vår del. Vi gör en uppföljning för att kunna mäta eventuella effekter av vårt inkluderingsarbete och eventuella samhällsförändringar, som kan vara viktigt att ta hänsyn till i det fortsatta arbetet framåt.

Vi vet att några frågor är kontroversiella, men för att kunna jämföra sifforna med förra mätningen behövde vi utgå från den tidigare versionen. Vi har gjort vissa små justeringar, som inte påverkade jämförelsen. Alla som svarar är självklart anonyma och vi hoppas att ni som fått enkäten vill delta.

Vi tar med oss detta som en lärdom till framtida undersökningar vi gör inom Scouterna.