Förstudie nationella jamboreer

20170806 Invigning av Jamboree17 på Rinkabyfältet. Foto: Magnus Fröderberg

Förstudien om nationella jamboreer bygger på erfarenheter och insamling av lärdomar och reflektioner från både deltagare, scoutkårer och individer från planeringsorganisationer från de olika jamboreer som hittills genomförts av svensk scouting.

Uppdraget för förstudien är att utifrån lärdomar och erfarenheter genomlysa och värdera möjliga modeller för att hitta ett hållbart upplägg och struktur som kan utgöra en standard och en riktlinje för Scouternas framtida arbete med nationella jamboreer.

Förstudien har genomförts på uppdrag av Scouternas styrelse.

Ladda ner rapport förstudie nationella jamboreer »