Fler medlemsföreningar men minskat statsbidrag

scouterna-logo

För 2015 har vi i Scouterna fått godkänt för 3266 statsbidragsberättigade medlemsföreningar till MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) – det är fler än någonsin tidigare!

Vi har dock nåtts av beskedet från MUCF att ersättningen per medlemsförening och medlem sänks vilket sammantaget påverkar vårt totala statsbidrag med cirka 2 miljoner kronor. Preliminära beräkningar visar att för de scoutkårer som deltagit i statsbidragsansökan kommer utbetalningen under 2017 att bli 800 kr per medlemsförening och 16 kr per medlem.

Scouterna behöver nu se hur detta komma att påverka den riksövergripande verksamheten 2017. Ännu viktigare än tidigare kommer det nu vara att söka nya intäktskällor och intensifiera de befintliga, exempelvis insamling. Scouterna har tagit initiativ till en dialog med MUCF om Scouternas och andra organisationers värde för det svenska civilsamhället och statsbidragets storlek i relation till detta. Vi vill påverka så att statsbidraget ökar så att hela scoutrörelsen framåt får mer resurser.

Läs Scouternas debattinlägg i Dagens samhälle 2017-01-04 >>