Fira World Thinking Day 22 februari

Skärmavbild 2018-02-01 kl. 08.28.42

World Thinking Day är en dag för internationell vänskap som har firats den 22 februari av scouter världen över sedan 1926. Årets tema är »påverkan«, som scouter i hela världen gör hela tiden. Scouter är unga som gör världen bättre och det gör vi tillsammans, i patrullen som påverkar scoutkåren, scoutdistriktet och organisationen, eller genom lokala eller globala initiativ.

Anledningen till att det är den 22 februari är att scoutrörelsens grundare, Lord Robert Baden-Powell och hans hustru Olave Baden-Powell, föddes detta datum. Olave har sedan varit med och drivit en av världsscoutorganisationerna, WAGGGS och varit World Chief Guide.

I Scouterna bidrar du till en bättre värld! Det var ett av målen som Lord Baden-Powell hade när han startade scoutrörelsen under det första lägret 1907. Scouting handlar om att uppleva äventyr och träffa nya kompisar genom roliga aktiviteter i en tillgänglig miljö. För de allra flesta har det en positiv påverkan på hur barn och unga mår och är vårt sätt att lösa samhällsutmaningar. Vi arbetar aktivt med integration, alla får vara med och en av våra kärnfrågor är att alla unga har rätt till en fritid fri från alla sorters övergrepp. Genom att bedriva och vara aktiv scoutverksamhet påverkar du samhället positivt!

I höst är det val till Sveriges riksdag, alla landsting/regioner och kommuner. Dessutom har Scouterna sin stämma i november. Hur kan vi använda demokrati som ett sätt att påverka? Kan vi göra olika sorters aktiviteter som utbildar kring vad demokrati är eller hur vi har ett kritiskt (och normkritiskt) perspektiv? Eller kanske fokusera på att lära oss mer om den demokratiska processen i scoutrörelsen? Ett mål kan vara att skriva motioner, sätta oss in i vad formalia handlar om och kanske avsluta ett demokratiprojekt med att hela avdelningen åker på Scouternas stämma och Demokratijamboree i november.

WAGGGS frågade sina följare på Facebook vad de tänker på när de hör ordet »påverkan« och fick då svaret att påverkan innebär förändring, något annorlunda, postitivt och kreativt. Vad är påverkan för dig och hur kan du påverka?

Varje år kommer WAGGGS med ett aktivitetspaket kopplad till World Thinking Day. I Aktivitetsbanken hittar du fyra aktiviteter från aktivitetspaketet som nu översatts till svenska. Det engelska materialet finns i sin helhet som bilaga till respektive aktivitet för den som vill göra mer eller välja någon annan övning.

Tillsammans gör vi världen bättre!

 

Påverkan tillsammans »

Världsmedborgare skapar förändring »

Påverkan med hjälp av de globala hållbarhetsmålen »

WAGGGS treklöverutmaning »