Fira Sankt Georgsdagen och rätten att vara sig själv

20170805 Två tjejkompisar går hand i hand bland tälten på Jamboree17  Foto: Magnus Fröderberg

Den 23 april varje år firar scouter över hela världen Sankt Georgsdagen. Utgångspunkten för dagen är berättelsen om riddaren Georg som genom sitt mod räddar en by från en fruktansvärd drake. Varje år har dagen ett tema och i år är temat kroppsligt självförtroende och självkänsla och att tillsammans stå upp mot normer och strukturer som säger hur vi ska se ut och vara.

Vem är det egentligen som bestämmer hur du får se ut? Vem bestämmer vad som är vackert och vad som inte är det?Det är tydligt att det finns många som vill bestämma och tala om för oss vad som är skönhet är. Genom sociala medier matas vi med bilder av kroppar och utseendefixeringen blir allt större.

Många barn och unga idag mår psykiskt dåligt och det beror till viss del på utseendemyter och press från sociala medier. I en internationell undersökning som WAGGGS gjort är det bara 11 procent av de svarande som säger att de skulle kalla sig vackra. 12 procent struntar i läkarundersökningar för att de känner sig osäkra på sitt utseende och hela 60 procent avstår ibland, på grund av sitt utseende, från aktiviteter de egentligen skulle vilja göra. Det blir en ond spiral med mer utseendefixering som leder till att fler mår dåligt. Utseendemyten hotar och hindrar oss från att vara oss själva. Precis som Sankt Georg satte stopp för draken behöver vi tillsammans sätta stopp för utseendemyten.

2015 tog WAGGGS fram Free Being Me, som sedan dess bland annat lanserats i Sverige. På  Jamboree17 var det många scouter i Sverige som var med och testade programmet. Nyligen lanserades även uppföljningsmaterialet Action on Body Confidence. Med hjälp av övningarna i materialet kan din avdelning eller patrull arbeta för att bryta de normer och strukturer som säger till oss att vi inte duger som vi är. Syftet med Action on Body Confidence är att ta ställning och påverka makthavare att tillsammans med oss förändra det som skadar vår självkänsla och vårt självförtroende.

Idag räknar WAGGGS med att hittills ha nått ut till 2,5 miljoner unga människor världen över. Dessa frågor är viktiga och det är när vi jobbar tillsammans, i vår patrull och vår kår – men även internationellt – som vi på riktigt kan förändra de normer och strukturer som hindrar oss från att vara oss själva. Låt oss hjälpas åt att dräpa utseendedraken, även om det kanske behöver göras många gånger om och på många olika sätt. Vi kan alla vara hjältar genom att stötta varandra, hjälpas åt och påminna varandra om att vi alla är bra, precis som vi är. Det är så vi förändrar världen till det bättre.

Aktiviteter för Sankt Georgsdagen

Verkliga förebilder »

Spegel, Spegel »

Jag är unik! »

Action on Body Confidence Enkät »

Läs mer om Free Being Me och Action on Body Confidence

På Leda scouting-sidorna finns metodmaterialet Free Being Me och Action on Body Confidence att ladda ner.
Gå till Leda scouting-sidorna »

På WAGGGS Free Being Me-webbsida finns materialet på engelska och massor av berättelser som scouter världen över delat med sig av.
Läs mer på den internationella Free Being Me-sidan »

Free Being Me i sociala medier

Via sociala medier är det enkelt att dela sina egna erfarenheter, upplevelser och insikter kring Free Being Me.
Gå med i den internationella  Free Being Me-gruppen på Facebook »

Följ den svenska Free Being Be-Facebookgruppen »