Efter fredagens händelser i Stockholm

MS-003-000064-07998

Efter fredagens händelser i Stockholm går våra tankar till de som direkt berörts och alla som känner oro och rädsla.
Vi ser många positiva och goda krafter där medmänniskor från alla håll sluter upp och hjälps åt.  Det är i svåra stunder som vi som scouter behöver visa att vi är förebilder och goda ledare. Samtala med de som finns omkring dig, bra tips finns till exempel hos BRIS: Barnens Rätt I Samhället och Rädda Barnen för att kunna stötta barn, unga och vuxna.

Medmänsklighet, öppenhet och vänskap kommer alltid att övervinna hat, ilska och illvilja. Som scouter fortsätter vi att vara redo!

Katarina Hedberg, Scouternas generalsekreterare

 

Här hittar du några bra länkar om hur man samtalar kring vad som har hänt

https://www.bris.se/om-bris/aktuellt/sa-kan-du-prata-med-barn-om-handelsen-i-centrala-stockholm/

https://www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/katastrofinsatser/sa-pratar-du-med-ditt-barn/rad-till-barn-och-unga/

https://www.bris.se/for-barn-och-unga/just-nu/nar-det-hander-otacka-saker-ar-det-viktigt-att-prata-med-vuxna/