Det digitala Påverkanstorget har öppnat inför Scouternas stämma!

Unknown

Från och med nu till den 17 november kan alla medlemmar läsa och tycka till om handlingarna till Scouternas stämma. Ombud kan till och med lägga nya yrkanden (förslag på beslut) som ska behandlas på stämman. Det här och mer om vad som är nytt i år kan du hitta på scoutservice.se/demokratijamboree!

Det digitala Påverkanstorget når du via Scouternas nya beslutstöd VoteIT som du kan logga in på och läsa mer om här!