Demokratijamboree 2020 kommer gå av stapeln i Västerås!

Dj_2018_low

Nästa år är det dags för Demokratijamboree och Scouternas stämma igen! Vi kan med glädje berätta att  Demokratijamboree 2020 kommer att arrangeras på Aros Congress Center i Västerås 20-22 november.

– Vi är jätteglada att anordna Demokratijamboree och Scouternas stämma 2020 i just Västerås! Demokratijamboreen anordnades där för fyra år sedan, så vi har goda erfarenheter och ett gott upparbetat samarbete med kommunen, säger Scouternas generalsekreterare Petra Lindskog.

Scouternas stämma och Demokratijamboree arrangeras vartannat år – 2012 i Stockholm, 2014 i Kristianstad, 2016 i Västerås, 2018 i Karlstad och härnäst 2020 i Västerås. Till Demokratijamboree är alla scouter välkomna att delta för att få ny inspiration, kunskap, möta andra scouter och gå på utställningar och workshops. På Scouternas stämma, där alla scoutkårer får ha minst ett ombud, beslutas bland annat om Scouternas framtida verksamhet i form av verksamhetsplan och budget för de kommande åren.

Till stämman kan alla medlemmar skicka in förslag (motioner) som rör scouting på nationell nivå. Mer information om Demokratijamboree och Scouternas stämma kommer löpande under 2020 men boka in datumen redan nu! Vill du komma i kontakt med arrangörerna av Demokratijamboree? Maila till: demokratijamboree@scouterna.se