Demokratijamboree 2016 arrangeras i Västerås

DJ_Västerås_428x286

Scouternas stora demokratihändelse under nästa år, Demokratijamboree 2016, arrangeras i Västerås. Under Demokratijamboreen hålls Scouternas stämma. 

Scouterna kan nu berätta att 2016 års Demokratijamboree arrangeras i Västerås 18-20 november 2016.

– Valet föll på Västerås eftersom det är en stad som är enkel att ta sig till från de flesta håll i vårt avlånga land. Vi är glada över att tillsammans med Aros Congress Center och Västerås stad ha fått mycket bra lokaler avseende både utrymme och pris, säger Katarina Hedberg, Scouternas generalsekreterare.

– På Aros Congress Center får vi möjlighet och förutsättningar att skapa den Demokratijamboree som vi drömmer om. Vi vill att så många medlemmar som möjligt ska kunna delta, vara aktiva och engagerade i stämmodiskussionerna och uppleva möten med nya och gamla kompisar. Vi får också chans att visa vad som är på gång i Scouterna just nu, berättar Katarina Hedberg.

Scouternas stämma och Demokratijamboree arrangeras vartannat år‚ 2012 i Stockholm och 2014 i Kristianstad. Alla scouter är välkomna att delta för att få ny kunskap, dela erfarenheter och gå på utställningar och workshops. Mer information om Demokratijamboree 2016 kommer under våren 2016 men boka in datumen redan nu!