Biscaya söker ny ägare

AY_Biscaya_2012_ANT3421_1

I enlighet med Scouternas styrelsebeslut från oktober 2014 har nu processen startat med att finna en annan ägare till Biscaya. För de organisationer inom scoutrörelsen som är intresserade finns nu möjlighet att lämna anbud. Maila till peter.gustafsson@scouterna.se för att få del av anbudsunderlaget.