Biscaya överlåts till Stockholms Scoutskeppslag

AY_Biscaya_2012_ANT3421_1

Scouterna och Stockholms Scoutskeppslag har idag enats om en överlåtelse av Biscaya. Från och med den 31 december 2015 är det Stockholms Scoutskeppslag som äger Biscaya, en lösning som är gynnsam för båda parter.

Stockholms Scoutskeppslag har för avsikt att fortsätta genomföra segelarrangemang för barn och unga. Mer information om detta finns på http://biscaya.scout.se.”

Vid frågor kring överlåtelsen kontakta Servicechef Peter Gustafsson, peter.gustafsson@scouterna.se, telefon 08-568 432 24.