Angående coronaviruset och Covid-19

Stoppa spridningen – inte verksamheten, prova nya vägar istället!

Våra tidigare rekommendationer kring smittspridningen covid-19 och scoutverksamheten står kvar. Efter Folkhälsomyndighetens presskonferens den 24 november kom det inte någon ny information som påverkar våra tidigare rekommendationer kring verksamheten. Det är alltså fortfarande upp till varje kår att avgöra hur ni själva kan genomföra verksamheten på ett säkert sätt.
– Vi är medvetna om att det finns olika tankar och känslor kring detta. Vi är också säkra på att vi har kompetenta ledare runt om i landet som känner sin verksamhet och klarar av att avgöra hur de kan genomföra den lokala verksamheten på bästa sätt, säger generalsekreterare Anna-Karin Hennig.

Gällande Scouternas Folkhögskola

Alla fysiska scout- och profilutbildningar är inställda mellan 24 november-31 december

Med anledning av Folkhälsomyndighetens senaste rekommendationer och det kommande förbudet mot samlingar på över 8 vuxna, har vi beslutat att inte genomföra någon av Scouternas folkhögskolas utbildningar fysiskt från den 24 november till och med den 31 december.   

Tydliggörande av skillnader mellan Scouternas verksamhet och Folkhögskolans verksamhet

För Scouternas verksamhet gäller som alltid att kårerna har egen beslutsrätt, dvs att fatta beslut om hur den lokala kåren bäst kan genomföra sin verksamhet, detta är normal beslutsnivå, både före och efter Covid och bygger på att scoutkårer är som egna föreningar.

För Folkhögskolans del så gäller inte samma sak. För Folkhögskolans scout- och profil-utbildning fattas den här typen av beslut centralt, inte via de enskilda teamen eller utbildnings-grupperna.

Tidigare denna månad

På presskonferensen den 20 november, med Amanda Lind och Mikael Damberg, sades angående verksamhet för oss föreningar att,

”Så länge som möjligt som barn och ungdomsidrotten kan hålla på, desto bättre, framförallt för de yngre barnen, men sedan exakt vilka rekommendationer som ska gälla för idrottsträning, det är någonting som FHM får ta ställning till och förtydliga i dialog med idrottsrörelsen naturligtvis.”

Detta gäller även oss också på Scouterna, speciellt för alla barn födda 2005 och senare.

Den 16 november kom nya hårdare budskap. Regeringen föreslår att allmänna sammankomster ska begränsas ytterligare till max åtta personer. Vi vill därför förtydliga att vi tar detta på största allvar och vi inväntar nu mer utförlig information kring detta. Därefter kommer vi komma ut med informationen. Vi hoppas att begränsningen inte blir allt för långvarig. Under tiden får vi hjälpas åt att hitta säkra och bra lösningar terminen ut.

Kåren bestämmer själva

Som alltid så är det kåren själva som bestämmer över sin egen verksamhet. Går det att bedriva en säker verksamhet hos just er, så gör ni det. Om inte, ställ om till annat. Om det inte går, ställ in. Vårt gemensamma mål är att i möjligaste mån fortsätta med rolig och trygg verksamhet tillsammans med våra scouter. Det finns flera sätt att göra saker på – bland annat har vi på Leda scouting tidigare publicerat förslag på hur man kan hålla scoutmöten digitalt. Det finns alltid en väg till gemenskap och nu måste den vägen vara extremt säker mot viruset som härjar. Behovet av gemenskap är också som allra störst i lägen som denna.
Vilka idéer kan du komma på som man kan göra utan att vara fysiskt nära varandra? Här finns förslag på digitala aktiviteter >>

Vi har bland annat uppmärksammat en massa bra förslag och idéer på Svenska scouterns FB-sida, vi kommer att lyfta upp dem i våra sociala medier också så vi kan sprida goda tips och idéer ännu mer.

Mer information om barn- och ungdomsverksamheter

Vi följer hur bedömningen från regeringen blir när det gäller barn- och ungdomsverksamhet även framåt i december och januari.
Vi kommer efter det att informera mer så att alla känner sig säkra i vad som gäller för just oss även framåt.

Vi uppdaterar kontinuerligt denna sida med ev. nya restriktionerna och rekommendationer. Håll utkik på vår hemsida och i sociala medier – eller hör av er direkt med frågor till info@scouterna.se.

Dator och scouthalsduk Scoutscarf Laptop

Med anledning av coronaviruset och Covid-19 rekommenderas sedan tidigare följande:

Scoutverksamhet för patruller och avdelningar kan fortsätta – men alla träffar bör hållas utomhus eller digitalt för att minska smittspridning.

En riskbedömning bör göras innan varje möte och använd Scouternas riskanalys som komplement för hajker och läger. Följ Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer.

Under vecka 44 kom Folkhälsomyndigheten med nya skärpta rekommendationer. Vi vill därför uppmärksamma att samtliga kårer förväntas göra sin egen riskbedömning, precis som tidigare, och att den verksamhet som pågår måste vara coronasäker. Läs mer om de allmänna råden här enligt FHM.

Rent konkret gäller också följande;

Möten

Ställ om allt som går till digitala möten. Normal verksamhet pågår, men inte ledarsamlingar, dessa bör ställas in.

Ta kontakt med varandra, håll den sociala och relationella nivån så aktiv det går, men gör det digitalt när det går.

Kårer

Folkhälsomyndigheten uppmanar att avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare. Vi tolkar att  vi på Scouterna kan likställas med dessa. Dock ligger bedömningen lokalt från varje kår och med anledning av att det kan se olika ut i landet. Om möjligt ställ inte in, men ställ gärna om.

Som alltid är det av yttersta vikt att hålla god handhygien, undvika nära kontakt med sjuka människor samt att stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta andra.

Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Läs mer här >>

Tillåtet att resa i hela landet från den 13 juni

Det har  har tidigare funnits reserestriktioner och människor har uppmanats att undvika regions-överskridande  och icke-nödvändiga resor. På en presskonferens med regeringen och folkhälsomyndigheten den 4 juni lyftes en del av dessa. Från och med den 13 juni är det möjligt för symtomfria människor att resa i hela landet.  

 

Förbud för sammankomster

Sedan tidigare är det förbud för evenemang med fler än 500 deltagare.

Fredagen den 27 mars fattade regeringen ett beslut om förbud för sammankomster med mer än 50 deltagare vilket Scouterna självfallet följer. Den 29 maj meddelades det att förbudet kommer att gälla över sommaren.

Aktiviteter rekommenderas att fortsätta då det enligt Folkhälsomyndigheten är viktig för folkhälsan att träffas och fortsätta med fritidsaktiviteter såsom idrott eller i vårt fall scoutmöten. Men med tanke på smittskyddsläget och Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer från den 1 april bör alla möten hållas utomhus eller digitalt.

Vi bör också likt idrottsrörelsen ta med oss rådet att undvika moment med närkontakt i samband med exempelvis lekar.

Övernattning i samband med hajk och sommarläger kan genomföras så länge du tänker på riskerna och håller avstånd.

 

Undvik trängsel vid matservering – nya föreskrifter från 7 juli

Den 24 mars kom regeringen med restriktioner för barer, restauranger och kaféer – där servering vid disk förbjuds. Bordsservering, bufféer och att ta med mat går fortfarande bra. För vår del bör vi försöka undvika trängsel och köer vid matservering (exempelvis går det att äta/köa i omgångar). Från den 7 juli gäller nya föreskrifter, som bland annat innebär att besökare bör hålla minst en meters avstånd till andra sällskap på ett serveringsställe.


Medarbetare arbetar hemifrån

Tidigare rekommendationer från Folkhälsomyndigheten kring att arbeta hemma  omfattar hela landet, för att hålla smittkurvan så låg som möjligt.

Scouterna och Scouternas folkhögskola rekommenderar därför alla medarbetare att, där det är möjligt, jobba hemifrån.

 

UD:s rekommendationer kring utlandsresor

Ska du resa utomlands i scoutsammanhang uppmanar vi till att följa Utrikesdepartementets (UD:s) reserekommendationer ). De hittar ni här>>

Vi är i kontakt med Folkhälsomyndigheten för att få specifika råd kring vår verksamhet. Informationen här och våra rekommendationer kan komma att ändras beroende på Folkhälsomyndighetens råd. 

 

Användbara länkar från myndigheter

Information från Folkhälsomyndigheten

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps kampanjmaterial för att bromsa smittspridningen (fritt att använda)

krisinformation.se – samlad och bekräftad information från svenska myndigheter (finns även på andra språk, lättläst samt på teckenspråk).

https://www.1177.se/

Tips och exempel för friluftslivet under coronapandemin (Naturvårdsverket)


Material från Tidningen Scout

Nytt beslut: möjligt att åka på läger över hela landet

Sommarläger – Så tänker kårerna och arrangörerna

Lokala sommarläger kan genomföras: ”Vi gör vågen”

Folkhälsomyndigheten: Övernattning går bra om man kan hålla avstånd

”Nu behövs vi scouter”: videohälsning från Anna-Karin Hennig

Tips till scoutledaren: så kan du prata med din scout om coronaviruset

Scouternas rekommendationer för hajker och läger

Stöddokument

Brev till föräldrar om sommarläger

Hur du kan kommunicera med din region/kommun om stöd

 

(Artikeln uppdaterades den 25 november)