Angående coronaviruset och Covid-19

Med anledning av coronaviruset och Covid-19 rekommenderas följande. Scoutverksamhet för patruller och avdelningar kan fortsätta – men alla träffar bör hållas utomhus eller digitalt för att minska smittspridning. 

En riskbedömning bör göras innan varje möte och använd Scouternas riskanalys som komplement för hajker och läger. Följ Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer när det gäller övernattningar och avstå om du känner dig osäker. 

 

Vi har fått frågor angående spridningen av coronaviruset och på nationellt plan följer Scouterna utvecklingen noga via Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer. Vi uppmanar scoutkårer att också göra det, vid till exempel möten och läger.

Dessa råd inkluderar bland annat att hålla god handhygien, undvika nära kontakt med sjuka människor samt att stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta andra. Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Läs mer här >>

Regional information om covid-19
Flera regioner har nu regler för den som lever tillsammans med någon som smittats med covid-19. Läs mer på Krisinformations hemsida >>.

 

Rekryteringstider 

Den här tiden på året arbetar många scoutkårer med medlemsrekrytering. Denna höst är det kanske viktigare än någonsin att bjuda in fler till en meningsfull fritid med äventyr och kompisar.

Tänk på att de aktiviteter ni genomför ska upplevas trygga och säkra för alla. Fortsätt därför att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Föräldramötet kan exempelvis hållas utomhus. Ha en plan för hur ni gör om intresset är stort och ni tror att fler än 50 personer kommer. Var tydlig i inbjudan att deltagare måste vara symptomfria för att delta. Säkerställ att den fysiska distansen om 2 meter kan hållas. 

Scouternas konsulenter har justerat rekryteringsinsatserna så att de går att genomföra på ett sätt som tar hänsyn till de rekommendationer som gäller. Om ni är en direktansluten scoutkår kontakta gärna era konsulenter för att få stöd. Kontaktuppgifter finns här: http://www.scoutservice.se/kontakt/ 

Tillåtet att resa i hela landet från den 13 juni

Det har  har tidigare funnits reserestriktioner och människor har uppmanats att undvika regions-överskridande  och icke-nödvändiga resor. På en presskonferens med regeringen och folkhälsomyndigheten den 4 juni lyftes en del av dessa. Från och med den 13 juni är det möjligt för symtomfria människor att resa i hela landet.  

 

Förbud för sammankomster

Sedan tidigare är det förbud för evenemang med fler än 500 deltagare.

Fredagen den 27 mars fattade regeringen ett beslut om förbud för sammankomster med mer än 50 deltagare vilket Scouterna självfallet följer. Den 29 maj meddelades det att förbudet kommer att gälla över sommaren.

Aktiviteter rekommenderas att fortsätta då det enligt Folkhälsomyndigheten är viktig för folkhälsan att träffas och fortsätta med fritidsaktiviteter såsom idrott eller i vårt fall scoutmöten. Men med tanke på smittskyddsläget och Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer från den 1 april bör alla möten hållas utomhus eller digitalt.

Vi bör också likt idrottsrörelsen ta med oss rådet att undvika moment med närkontakt i samband med exempelvis lekar.

Övernattning i samband med hajk och sommarläger kan genomföras så länge du tänker på riskerna och håller avstånd.

 

Undvik trängsel vid matservering – nya föreskrifter från 7 juli

Den 24 mars kom regeringen med restriktioner för barer, restauranger och kaféer – där servering vid disk förbjuds. Bordsservering, bufféer och att ta med mat går fortfarande bra. För vår del bör vi försöka undvika trängsel och köer vid matservering (exempelvis går det att äta/köa i omgångar). Från den 7 juli gäller nya föreskrifter, som bland annat innebär att besökare bör hålla minst en meters avstånd till andra sällskap på ett serveringsställe.


Medarbetare arbetar hemifrån

Tidigare rekommendationer från Folkhälsomyndigheten kring att arbeta hemma  omfattar hela landet, för att hålla smittkurvan så låg som möjligt.

Scouterna och Scouternas folkhögskola rekommenderar därför alla medarbetare att, där det är möjligt, jobba hemifrån.

 

UD:s rekommendationer kring utlandsresor

Ska du resa utomlands i scoutsammanhang uppmanar vi till att följa Utrikesdepartementets (UD:s) reserekommendationer ). De hittar ni här>>

Vi är i kontakt med Folkhälsomyndigheten för att få specifika råd kring vår verksamhet. Informationen här och våra rekommendationer kan komma att ändras beroende på Folkhälsomyndighetens råd. 

 

Användbara länkar från myndigheter

Information från Folkhälsomyndigheten

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps kampanjmaterial för att bromsa smittspridningen (fritt att använda)

krisinformation.se – samlad och bekräftad information från svenska myndigheter (finns även på andra språk, lättläst samt på teckenspråk).

https://www.1177.se/

Tips och exempel för friluftslivet under coronapandemin (Naturvårdsverket)


Material från Tidningen Scout

Nytt beslut: möjligt att åka på läger över hela landet

Sommarläger – Så tänker kårerna och arrangörerna

Lokala sommarläger kan genomföras: ”Vi gör vågen”

Folkhälsomyndigheten: Övernattning går bra om man kan hålla avstånd

”Nu behövs vi scouter”: videohälsning från Anna-Karin Hennig

Tips till scoutledaren: så kan du prata med din scout om coronaviruset

Scouternas rekommendationer för hajker och läger

Stöddokument

Brev till föräldrar om sommarläger

Hur du kan kommunicera med din region/kommun om stöd

 

(Artikeln uppdaterades den 16 oktober)