Angående coronaviruset och Covid-19

Nytt år, nya digitala möjligheter – vi går mot ljusare tider!

Nytt år och en ny termin är snart igång. Under julhelgen har vaccineringen startat i landet och sen den 10 januari har en tillfällig pandemilag inträtt. Vi tolkar det som att den nya pandemilagen inte innebär någon skillnad för Scouterna och scoutverksamheten. Vi följer självklart utvecklingen noga och skulle detta ändra sig, uppdaterar vi våra riktlinjer. Vi fortsätter uppmuntra till att genomföra scoutverksamhet utomhus eller digitalt, samt att ställa in verksamhet som inte kan genomföras på ett säkert sätt.

 

Hyr scoutkåren ut sin lokal till privatpersoner behöver ni dock tänka på att det numera är förbjudet att hyra ut till fler än 8 personer åt gången.

 

I övrigt är de rekommendationer som Scouterna har kring scoutverksamhet oförändrad och vår bedömning är att de restriktioner som kom från myndigheterna den 18 december 2020 inte påverkar våra tidigare rekommendationer. Det är den enskilda kåren som behöver fatta ett eget beslut, där utgångspunkten är att hålla igång scoutverksamhet för barn och unga, men under alternativa former. Det kan betyda digitala scoutmöten, men det kan också innebära utomhusverksamhet. En riskbedömning bör göras innan varje möte och använd Scouternas riskanalys som komplement för hajker och läger. Följ Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer.

 

Viktigt är också att kåren håller sig uppdaterad kring hur de skolor som scouterna går i agerar samt tänka extra mycket på kommunikationen, i alla fall här i början av terminen.

 

De åtgärder som många kommuner vidtagit, att bland annat stänga ner simhallar och bibliotek, görs dels för att det är offentlig verksamhet, dels för att det är inomhusverksamhet. Scoutverksamhet är inte offentlig verksamhet och så som ovan beskrivet nästan uteslutande utomhus.

 

Vi förstår att det under nuvarande förutsättningar är oerhört svårt att planera långsiktigt. Vårt råd är att ha en kort planeringshorisont, ha beredskap för att med kort varsel ändra i planerna och ha utgångspunkten att på något sätt hålla i gång er mycket viktiga verksamhet för barn och unga. Vi går mot ljusare och varmare tider med förhoppning om att inom en snar framtid kunna bedriva verksamheten utan social distansering.

Kåren bestämmer själva

Som alltid så är det kåren själva som bestämmer över sin egen verksamhet. Går det att bedriva en säker verksamhet hos just er, så gör ni det. Om inte, ställ om till annat. Om det inte går, ställ in. Vårt gemensamma mål är att i möjligaste mån fortsätta med rolig och trygg verksamhet tillsammans med våra scouter.

Vi har tagit fram en mall för ett brev till vårdnadshavare som ni gärna får använda er av inför terminsstart. Här finns brevet för nedladdning>>

 

Förslag på digitala aktiviteter

Det finns flera sätt att göra saker på – bland annat har vi på Leda scouting tidigare publicerat förslag på hur man kan hålla scoutmöten digitalt. Det finns alltid en väg till gemenskap och nu måste den vägen vara extremt säker mot viruset som härjar. Behovet av gemenskap är också som allra störst i lägen som denna.
Vilka idéer kan du komma på som man kan göra utan att vara fysiskt nära varandra? Här finns massor av spännande förslag på digitala aktiviteter >>

 

 

Viktigt med fritidsaktivitet
Folkhälsomyndigheten är tydliga med att fritidsaktiviteter är viktiga. Man måste dock genomföra dessa på ett säkert sätt, och det gäller självklart även vår verksamhet. Sedan tidigare har Folkhälsomyndigheten sagt att fritidsaktiviteter för barn födda 2005 och senare är okej, så länge de genomförs på ett säkert sätt som minimerar risk för smitta.

Den 14 december 2020 uppdaterades Folkhälsomyndighetens allmänna råd, bland annat kring aktiviteter för barn födda 2004 och tidigare.
Ska man genomföra fritidsaktiviteter för dessa barn bör man:
1. hålla avstånd till varandra
2. inte dela utrustning med varandra
3. när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus
4. undvika gemensamma omklädningsrum
5. resa till och från aktiviteten individuellt
6. utföra aktiviteten i mindre grupper
Som alltid är det av yttersta vikt att hålla god handhygien, undvika nära kontakt med sjuka människor samt att stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta andra.

 

 

Gällande Scouternas Folkhögskola
Tydliggörande av skillnader mellan Scouternas verksamhet och Folkhögskolans verksamhet:
För Scouternas verksamhet gäller som alltid att kårerna har egen beslutsrätt, dvs att fatta beslut om hur den lokala kåren bäst kan genomföra sin verksamhet, detta är normal beslutsnivå, både före och efter Covid-19 och bygger på att scoutkårer är som egna föreningar.
För Folkhögskolans del så gäller inte samma sak. För Folkhögskolans scout- och profil-utbildning fattas den här typen av beslut centralt, inte via de enskilda teamen eller utbildningsgrupperna.

Vi uppdaterar kontinuerligt denna sida med ev. nya restriktionerna och rekommendationer. Håll utkik på vår hemsida och i sociala medier – eller hör av er direkt med frågor till info@scouterna.se.

Informationen här och våra rekommendationer kan komma att ändras beroende på Folkhälsomyndighetens råd. 

20200806 Scoutläger på Vässarö Foto: Magnus Fröderberg

Foto: Magnus Fröderberg

 

 

Användbara länkar från myndigheter

Information från Folkhälsomyndigheten

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps kampanjmaterial för att bromsa smittspridningen (fritt att använda). Läs även Krisinformation.se om vaccin, läkemedel och behandling av covid-19.

krisinformation.se – samlad och bekräftad information från svenska myndigheter (finns även på andra språk, lättläst samt på teckenspråk).

https://www.1177.se/

Tips och exempel för friluftslivet under coronapandemin (Naturvårdsverket)

Film om covid-19 för personer med intellektuell funktionsnedsättning. MSB tillsammans med Myndigheten för delaktighet samt organisationen FUB.

Myndigheten för stöd till trossamfund (SST), se nya filmer om covid-19 inför vintern.

MSB, utbildningsmaterial om beredskapen inför olika kriser. Filmen Rädd eller beredd med tre avsnitt samt tillhörande scenarioövning och handledning. För föreningar och grupper.


Material från Tidningen Scout

”Nu behövs vi scouter”: videohälsning från Anna-Karin Hennig

Tips till scoutledaren: så kan du prata med din scout om coronaviruset

Scouternas rekommendationer för hajker och läger

Stöddokument

Brev till föräldrar inför terminsstart januari 2021

Hur du kan kommunicera med din region/kommun om stöd

 

(Artikeln uppdaterades den 12 januari 2021)