Angående artikeln i Aftonbladet

Scoutsymbolen_rgb

Vi på Scouterna har full förståelse för att man som läsare blir både upprörd och bestört när man läser den artikel om scouter Mio, som publicerades på Aftonbladet den 13 maj.

Vi kan inte som organisation gå in på fallet i detalj men beslutet har inte fattats lättvindigt eller utan begrundan och övervägningar. Det är inte på det sättet vi arbetar eller fattar beslut i något ärende inom Scouterna. Vi har bjudit in till och även haft möten och samtal med Mios föräldrar. Vi har haft en dialog kring möjligheterna men tyvärr har vi från Scouternas sida behövt fatta det här beslutet.

Det handlar inte om att unga med ADHD eller andra sätt att fungera inte får vara med på scouting. Tvärtom välkomnar vi barn och unga med funktionsnedsättning. Vi har deltagare, både ungdomar och ledare, med olika sätt att funka som följer med till Världsscoutjamboreen.

Självklart vill vi att så många som möjligt ska få uppleva scouting, äventyr och kompisar. En förutsättning för en trygg och säker fritidsverksamhet är dock att våra ledare, funktionärer och ledning kan ta ansvar för våra deltagares trygghet. Det är vårt ansvar.

Vid sidan av den ordinarie verksamheten arrangerar vi varje år läger, såväl i Sverige som i Europa och världen, över en helg eller under flera veckor. Det finns olika läger som passar olika deltagare, eftersom de ställer olika höga krav på deltagarens både fysiska och psykiska hälsa. Till arrangemanget i USA, med 2 000 svenska deltagare, ansöker man och samtliga ansökningar behandlas individuellt.

Vi har gjort en mycket noggrann bedömning i detta fallet och tyvärr kommit fram till att vi inte kan ansvara för hans psykiska hälsa och heller inte garantera hans trygghet under en flera veckor lång vistelse i USA.

Petra Lindskog,

Generalsekreterare, Scouterna