18-årig scout får stipendium av Carl XVI Gustaf

emelie635011306370000000

Scouten Emelie Blondin Köhler från scoutkåren Finn tar idag emot stipendiet Kompassrosen av Scouternas hedersordförande Carl XVI Gustaf. Hon får stipendiet för hennes insatser som scoutledare där hon jobbat med integration i Malmö och bjudit in socialt utsatta ungdomar till att bli scouter.

På torsdagen den 11 april tar Emelie Blondin Köhler emot stipendiet Kompassrosen vid Seminariet Ungt Ledarskap på Kungliga Slottet i Stockholm. Emelie Blondin Köhler har med sitt ledarskap visat hur man kan använda scouting som en plattform för att lösa integrationsfrågor och hjälpa socialt utsatta unga.

– Emelie får stipendiet för att hon agerar utifrån sina goda värderingar och för att hon skapar en delaktighet som gett många unga ett avstamp in i den vuxna världen. Hon har en stark inre kompass som styr hennes ledarskap och hon får andra att växa, säger Eva Fernvall som är ordförande för Konungens Stiftelse Ungt Ledarskaps stipendiekommitté.

Stipendiet på 250 000 kronor kommer att användas till vidareutbildning och för att Emelie Blondin Köhler ska kunna fortsätta utvecklas som ledare. Med stipendiet kommer hon att få större förutsättningar att utveckla sitt värdebaserade ledarskap och fortsätta sitt viktiga engagemang för integrationsfrågor i Malmö och för att möjliggöra för unga som traditionellt inte möter scouting att bli medlemmar i Scouterna.

– Ibland har jag upplevt det som tufft men jag har ändå alltid sett vikten av att handla efter mina värderingar. Det har gjort mig självständig och modig. I verksamheten vi driver i Malmö är det viktigt att de unga får en verklig chans att jobba med språk och förståelse för omvärlden. I verksamheten ingår därför studiebesök, utflykter och samarbeten mellan andra scoutföreningar. Jag tror och hoppas verkligen att jag med mitt projekt inspirerar och uppmuntrar till liknande samhällsengagemang, säger Emelie Blondin Köhler.

Under torsdagen får även Farid Nolen, 32 år, och Julia Kalthoff, 24 år, ta emot stipendiet Kompassrosen. Farid Nolen grundade Mathivation och Intize, han tilldelas stipendiet inom offentlig sektor för sina insatser med att ge unga ett nytt perspektiv på matematiken. Julia Kalthoff är VD på yxfabriken Wetterlings, hon tilldelas stipendiet inom näringsliv för att hon som ung ledare gått in i ett tillverkningsföretag och vågat ställa krav om en hållbar produktion.