10 miljoner till Scouterna från PostkodLotteriet

CheckarScenen_01

Den 21 februari bjöd Svenska PostkodLotteriet in till förmånstagargala, den årliga utdelningen till ideella organisationer som arbetar för en bättre värld för människor, djur och miljö. Scouterna tog emot 10 miljoner kronor som ska bidra till att ge ännu fler barn och unga en meningsfull fritid med äventyr och kompisar.

Drygt 1,1 miljarder överlämnades under kvällen till 55 ideella organisationer, varav Scouterna är en. Scouternas generalsekreterare Katarina Hedberg och kommunikation- och insamlingschef Caroline Thunved tog emot Scouternas check på 10 miljoner för bidrag till verksamheten.

– Grundtanken med scouting är att bygga inkluderande och välkomnande gemenskaper, vilket är oerhört viktigt idag när vi ser att utanförskapet i samhället ökar och den psykiska ohälsan bland barn och unga växer. I Scouterna skapar vi riktiga möten, och vi vet vad det gör för barn och ungas utveckling och självkänsla. Tack vare PostkodLotteriet får vi nu möjlighet att ge ännu fler barn och unga en meningsfull fritid fylld av äventyr och kompisar, säger Katarina Hedberg, Scouternas generalsekreterare.

Med stödet från PostkodLotteriet kommer Scouterna kunna fortsätta sitt arbete för att utvecklas till förebilder, överträffa scouternas förväntningar i varje möte och ge fler möjligheten att uppleva scouting.

Scouterna är PostkodLotteriets förmånstagare sedan 2009 och har totalt tagit emot 94 952 356 kronor, varav 24 500 000 kronor till specialprojekt. Under 2017 tilldelades Scouterna, tillsammans med Friluftsfrämjandet, 7 miljoner kronor för projektet ”Rätten till friluftsliv”. Just nu pågår utvecklingen av ledarutbildningar som på sikt ska leda till att organisationerna blir mer tillgängliga för barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Läs mer om projektet här >>

Under kvällen blev Scouternas generalsekreterare Katarina Hedberg intervjuad av PostkodLotteriet om civilsamhällets roll i samhället. Intervjun livesändes via Twitter men går att se i efterhand här >>