World Thinking Day 2019

Årets tema är ledarskap och fokuserar på det femte globala målet: jämställdhet. Läs mer om varför vi firar World Thinking Day på WAGGGS webbsida.

https://www.wagggs.org/en/what-we-do/world-thinking-day/