Svenska Scoutrådets årsmöte

När:
2013-09-22 kl. 10:00 – 12:00
2013-09-22T10:00:00+02:00
2013-09-22T12:00:00+02:00
Var:
Uppsala
Sverige
Kontakt:
Katarina Hedberg
0738-150 609

Härmed kallas Svenska Scoutrådets medlemmar till årsmöte den 22 september 2013, i enlighet med §11 i stadgarna. Mötet kommer att avhandla upplösningen av Svenska Scoutrådet.

Mötet kommer att hållas inom ramen för Scoutforum som genomförs den 21-22 september i Uppsala. Scoutrådets årsmöte kommer att hållas söndagen den 22 september klockan 10-12. Färdiga handlingar sänds ut senast 4 veckor innan årsmötet, det vill säga senast den 25 augusti.

För deltagande i Svenska Scoutrådets årsmöte utgår ingen avgift. Scoutförbunden står dock för sina delegaters eventuella kringkostnader. Observatörer är välkomna att delta i mötet.
Mandatfördelningen baseras på 2012 års medlemsantal såsom inrapporterat till Scoutrådet, och den ser ut som följer:

Organisation Antal mandat
FA Scout 2
KFUK-KFUMs scoutförbund 3
NSF 3
SMU Scout 5
Scouterna (före detta SSF) 12

Medlemsorganisation kan lägga motion till mötet. Motion skall vara Svenska Scoutrådet tillhanda senast 10 veckor före årsmötet, det vill säga senast den 14 juli. Motion sänds per e-post av firmatecknare eller per post till Svenska Scoutrådets kansli undertecknad av firmatecknare.
Scoutförbunden ska anmäla sina ombud senast 6 veckor före årsmötet, det vill säga senast den 11 augusti. Anmälan görs per epost till katarina.hedberg@scouterna.se

Varma scouthälsningar och väl mött i september!

Katarina Hedberg, på uppdrag av Svenska Scoutrådets styrelse Biträdande generalsekreterare

Läs mer om Svenska scoutrådet på Scoutservice.