Scouternas styrelse har möte (samtidigt som Scouternas stämma)