Scouternas fredsdag och 100 % scout

21 september varje år firar vi Scouternas fredsdag.