Internationella flickdagen

Scouter är unga människor som gör världen bättre och vårt samhällsengagemang är starkt. Vi är en rörelse som genom utbildning och fredliga metoder uppmärksammar varandra och vår omgivning på orättvisor där vi är och runt om i världen.

Den 11 oktober uppmärksammas Internationella flickdagen av WAGGGS, World Association of Girl Guides and Girl Scouts, som år 2012 deklarerades som temadag av Förenta Nationerna (FN). Det är en dag som belyser flickors mänskliga rättigheter och vikten av att motverka ojämlikheten, diskrimineringen och övergreppen som flickor och kvinnor världen över drabbas av.