Om könstillhörighet i WAGGGS och WOSM

Som uppföljning på motionen från demokratijamboreen 2014 ang individer med annan könstillhörighet än pojke eller flickas medlemskap i världsorganisationerna, kommer här en kort uppdatering från ICarna och IC forum i Gdansk.

 

Kort teknisk fakta:

Scouterna är som organisation medlem i WAGGGS och WOSM. Vi betalar för våra flickor till WAGGGS och för våra pojkar till WOSM. Därmed är våra flickor medlemmar i WAGGGS och våra pojkar medlemmar i WOSM. Dock ger vi inte vidare ett register av vilka som är flickor eller pojkar och varken WAGGGS eller WOSM vet om Kalle, Lisa, Kim, Anush eller Mohammed tekniskt sett är WAGGGS eller WOSM medlemmar.

På senaste demokratijamboreen 2014 röstade Scouterna för att behålla denna medlemsform i världsorganisationerna.

WAGGGS välkomnar i nuläget endast flickor och de få pojkar som är med i en flickorganisation på grund av historiska skäl. Inga nya pojkar är accepterade som medlemmar just nu.
WOSM välkomnar både pojkar och flickor, men de välkomnar i nuläget antingen alla medlemmar i en organisation eller endast pojkar som är medlemmar i en organisation. Detta betyder att Scouterna kan välja mellan att antingen ansluta alla medlemmar, eller endast pojkar. Det finns i nuläget ingen lösning för en medlemsorganisation att registrera alla dem som ser sig som varken pojkar eller flickor i WOSM tillsammans med pojkarna men behålla flickorna i endast WAGGGS.

 

Jag har också tidigare bett att ”flick-märket” och ”pojk-märket” ska omdöpas i scoutshoppen till ”Väldsscoutmärke – WAGGGS” och ”Världsscoutmärke – WOSM”. Jag kan se att pojk- och flickreferenserna fortfarande står kvar och jag kommer se till att det blir ändrat.

 

Och nej, ingen kontroll sker för vilket världsscoutmärke varje scout väljer att bära utifrån vilken könsidentitet den individuella scouten har.

 

Hur ser världen på könsidentitet:

Men även om en scout inte kommer bli tvingad att bära ett specifikt världsscoutmärke så är vi i mina ögon fortfarande långt ifrån i mål.

Faktum kvarstår att största delen av världen ser på kön och könsidentitet som något binärt. Flera av de internationella representanter vi pratar om frågan med är genuint intresserade, nyfikna och vill hitta en bra lösning men har inte tidigare reflekterat över hur scouting och guidning internationellt inkluderar individer med annan könsidentitet än flicka eller pojke.

I WAGGGS har flera medlemsorganisationer så som USA och Canada tagit ställning i frågan omkring transpersoners medlemstillhörighet. Canada till exempel, som är en girls only och WAGGGS-only organisation, har valt att deras organisation är ”öppen för alla som identifierar sig som flicka eller kvinna” alltså även transtjejer. Det löser dock inte frågan för de individer som identifierar sig som varken flicka eller pojke.

I WAGGGS har det också de senaste tre åren gjorts ett omfattande arbete på temana diversity och gender leadership. Sverige och olika svenskar har lagt ett stort engagemang i detta, bland annat har Nina Fleck som är svensk invald i WAGGGS europakomitté varit ledande i arbetet omkring Gender. Scouternas mångfaldsansvariga Sandra Ehne har bidragit genom WAGGGS europe diversity task force group som har skrivit en ny diversity strategy. WAGGGS jobbar på att bli ännu bättre på normkritik både internationellt och i alla medlemsorganisationer. Vi lobbar för att detta arbete ska fortsätta även de kommande tre åren.

 

WOSM arbetar också med diversity och har haft stort fokus på mänskliga rättigheter. I WOSM för vi i dagsläget ingen diskussion omkring huruvida det skulle vara möjligt för Sverige att ansluta alla de medlemmar som har en annan könsidentitet än kvinna. Svaret förväntas vara att WOSM välkomnar alla men endast om Scouterna registrerar ALLA medlemmar hos WOSM. Eftersom detta inte är vad scouterna önskar (baserat på motionen från förra demokratijamboreen 2014) är vi varsamma med att lyfta den diskussionen utan vill gärna hitta en lösning där BÅDE WAGGGS och WOSM tillsammans enas om hur individer med annan könsidentitet än pojke och flicka kan vara med i världsorganisationerna. Vi förväntar dock att behöva diskutera frågan med WOSM i snar framtid för att kunna besvara beslutet på senaste demokratijamboreen på ett bra och korrekt sätt.

 

Det ska tilläggas att WOSM välkomnar alla medlemmar och diskriminerar inte medlemskap baserat på könstillhörighet. Utmaningen ligger i att Sverige har valt en anslutningsform som är könsuppdelad, vilket sedan tidigare har accepterats av WOSM. Idag är det endast ett mindre antal länder, främst i Europa, som har denna anslutningsform till WOSM och WAGGGS.

 

Vad diskuteras på IC forum:

Sveriges ICar är denna helgen på IC forum. IC forum hålls vart tredje år och är en möjlighet för ICar att nätverka, skapa partnerskap och utbyta tankar och ideer för scouting i europa inför konferensen i sommar.

 

Under torsdagen möttes flera av Europas WAGGGS ICar tillsammans med WAGGGS generalsekreterare och Europa kommittén. Där diskuterades bland annat frågan omkring pojkar och mäns relation till WAGGGS och hur vi involverar dem i att uppfylla WAGGGS mission. Vi, Sverige, lyfte då frågan omkring tillhörigheten för individer som inte ser sig som varken pojkar eller flickor. Vi har bett om input, både omkring möjliga lösningar och vad andra länder kan se som hinder eller utmaningar. Vi har fått en hel del input som vi tar med oss vidare. Vi har också gett mycket input vidare till andra länder som inte tidigare tänkt eller reflekterat kring frågan.

 

Sverige har också fått lov att hålla privata möten med både WAGGGS generalsekreterare och representanter från europastyrelsen om just denna fråga och vi planerar att mer formella diskussioner kommer föras under 2016 tillsammans med fler medlemsländer. Vi, Scouterna i Sverige, förväntas ha en aktiv roll i att facilitera och se till att dessa formella diskussioner blir av.

 

Fortsättning följer :-)

Och hör gärna av er om ni har frågor eller input.

 

Vänliga hälsningar

 

Ida Krogh Sjöholm

International Commissioner WAGGGS  – Scouterna

Martin Persson

International Commissioner WOSM – Scouterna

Det här inlägget postades i Scouternas styrelse bloggar av martinpersson. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>